Vervlogen tijden ... over de Jan Westerschool in Ter Apel

ter apel - In 1957 werd een school gebouwd aan de Nederveen Cappelstraat in Ter Apel.

door Jakob Been

De vijf lokalen (vier leslokalen en een overblijflokaal) waren bedoeld voor het Bijzonder Lager Onderwijs (BLO). Hoofdonderwijzer werd de heer Jonker. Aangezien het aantal leerlingen tegenviel, stopte men al in 1962 met het lesgeven. In 1966 werd er een lagere school in het gebouw geopend, die in de plaats kwam van de lagere school aan de Schotslaan. Het sprak bijna voor zich, dat de naam van de nieuwe school Jan Westerschool werd, naar de één jaar eerder bij een ongeluk op de Hoofdstraat om het leven gekomen, vroegere hoofd der school van de Schotslaan, Jan Wester. Jan Wester had maar één voornaam, dus de titel op bovenstaande ansichtkaart is niet helemaal juist. Hoofd van de Jan Westerschool werd de heer H. Laarman. Na diens pensioen in 1972 werd de heer J.F. Bogema hoofd van de school, die op zijn beurt met pensioen ging in 2000. Daarna werd de heer H. Gelling directeur. De Jan Westerschool werd in 2006 afgebroken en er herrees een nieuwe openbare basisschool, die werd geopend in januari 2008 en de naam obs De Vlinder kreeg. Op deze kaart van beginjaren zeventig was geheel links de vijfde klas met daarnaast de ingang van de school. In de grote hal was zelfs plaats voor een tamelijk grote vijver, totdat het in het begin van de jaren zeventig als te gevaarlijk werd geacht, waarna men het liet veranderen in een grote plantenbak. In het midden – onder de schoorsteen – was het lokaal van de zesde klas, terwijl op de foto rechts de lagere klassen waren. Honderden, misschien wel duizenden kinderen hebben les gehad van onder meer de juffrouwen Niemeyer, Wiersema en Zuur, terwijl de meesters aan deze school onder meer Bleeker, Bogema, Bult, Buseman, Gelling, Laarman, Plat, Smit en Theunissen waren. Het op de foto nog kleine schoolpleintje werd later dusdanig vergroot, dat de gehele oppervlakte (bijna) tot aan de stenen afgrenzing bij het schoolplein werd aangetrokken. Rechts op de achtergrond zijn nog net de schoorstenen te zien van de lerarenwoning aan de Bentlagestraat (de twee meest linkse schoorstenen van de zes). Redacteur Jakob Been van 'Vervlogen tijden' is op zoek naar foto’s van de binnenkant van de Jan Westerschool. Wilt u reageren op de oproep of heeft u opmerkingen over het artikel? Stuur een mail naar jbeen01@hetnet.nl