Stichting Het Drentse Landschap realiseert natuurspeelplaats bij Borger

Ter Apel - Stichting Het Drentse Landschap is gestart met de aanleg van een nieuwe natuurspeelplaats voor kinderen vlakbij Borger.

De natuurspeelplaats maakt deel van het project ‘Herkenbaarheid beekdal Eeser Voorste Diep tussen Ees en Borger’. Aannemer Hoornstra gaat het grondwerk uitvoeren. Er worden in het terrein enkele laagtes uitgegraven (maximaal 30 centimeter diep) waardoor een plas-dras deel ontstaat met enkele speeleilanden. Na de bouwvak wordt de natuurspeelplaats verder ingericht. Dan wordt ook het aanwezige wilgenstruweel gedund. Dit materiaal wordt vervolgens weer gebruikt voor speelattributen en hutten. Ook wordt een waterpomp met stroomgoot geplaatst en wordt en zitplek van veldkeien aangelegd. Tenslotte worden nog enkele houten speelobjecten gemaakt. In de afgelopen jaren heeft Het Drentse Landschap regelmatig het verzoek gekregen om in het Hunzedal een natuurspeelplek voor kinderen in te richten. Heilien Tonckens en Ruud van Donkelaar van Groenadvies hebben het ontwerp voor de natuurspeelplaats gemaakt. De financiering van dit project is mede tot stand gekomen door bijdragen van de Nationale Postcode loterij, Stichting Albino, gemeente Borger-Odoorn en giften van particulieren.