Vervlogen tijden | Over de Westerschool in Stadskanaal-Noord

Stadskanaal - Deze keer vertelt Jaap Meijering in de rubriek Vervlogen tijden over de Westerschool in Stadskanaal-Noord.

door Jaap Meijering

De Westerschool aan de Scheepswerfstraat 5 in Stadskanaal heeft een lange historie. Vooral ook omdat er rond de Pekelderweg - in die tijd het centrum van Stadskanaal - veel bewoners zich vestigden. In 1818 had Stadskanaal 600 inwoners, in 1847 was dit aantal reeds gestegen tot 2350. De behoefte aan onderwijs in deze streek werd steeds groter. In 1843 werd op de hoek naast de insnijding naar het Boerendiep een onderwijzerswoning gebouwd met één leslokaal. Het gebouw werd aangenomen voor de som van 1950 euro door Hendrik van der Borgh, houtkoper en aannemer in Stadskanaal, gemeente Onstwedde. In 1844 startte op de Westerschool het onderwijs. H.H. Brouwer werd het eerste schoolhoofd. Al gauw was de school te klein en werd deze uitgebreid met twee lokalen in 1864. Doordat het aantal leerlingen bleef stijgen werd in de raadsvergadering van de gemeente Wildervank in 1883 besloten om een geheel nieuwe school te bouwen met vier lokalen. In 1902 werd deze locatie met nog eens twee lokalen uitgebreid. In 1931 waren er 277 leerlingen en werd besloten achter het 'meestershuis' een extra lokaal te bouwen en een zevende leerkracht te benoemen. Ook werd een terrein richting Boerendiep aangekocht en daarop werd een nieuw gymnastieklokaal gebouwd. Op bovenstaande foto uit rond 1933 zien we links de onderwijzerswoning en rechts het schoolgebouw. In 1937 werd de woning afgebroken en een deel van het materiaal gebruikt voor het herbouwen van een nieuw schoolgebouw dat beter aan de gestelde eisen kon voldoen. In 1949 werd weer een nieuwe woning voor het hoofd der school gebouwd. De meesters Westerling en Van der woonden tussentijds aan de H.J.Kniggestraat. In 1973 werd de reeds bestaande H.J.Knigge-kleuterschool vervangen en werd achter de school rond de gymzaal een nieuw schoolgebouw geplaatst waarbij 40 kleuters en 75 scholieren het onderwijs onder één dak konden volgen. Hiermee kwam het oude schoolgebouw vrij en kon nu volledig worden gebruikt als basis voor de vele verenigingen uit de omgeving, terwijl de gymzaal in de avonduren (nog steeds) kon worden gesport. De buurtvereniging Het Lange End wordt gerund door vele vrijwilligers. Ze voorziet met haar activiteiten rond Stadskanaal Pekelderweg nog altijd in een behoefte en heeft een sterke binding van deze gemeenschap. Bekende schoolhoofden, respectievelijk directeuren van school waren H. Grijze, J. Westerling, H. van der Molen, J. Willems en A. Corporaal. Zij hebben met hun leerkrachten hun eigen kracht getoond. Niet alleen tijdens de schooluren, maar zeker ook ná schooltijd hebben zij zich steeds voor de Stadskanaalster gemeenschap ingezet. Tegenwoordig valt de school onder de overkoepelende organisatie Opron, waarvan de huidige directeur de school wil sluiten. Gelukkig heeft de gemeenteraad dit uitgesteld en met een jaar verlengd tot 1 augustus 2018. Dat het aantal leerlingen op de scholen terug loopt is misschien niet tegen te houden. Goede gesprekken tussen alle betrokken partijen zijn de enige mogelijkheid om door te kunnen gaan, dan wel na bijna 175 jaar historie deze school op een waardige manier te kunnen sluiten, indien een andere oplossing niet mogelijk blijkt! Ik wens het schoolbestuur, onderwijzend personeel, de ouders, de gemeente Stadskanaal en Opron een daadwerkelijk constructief overleg voor het komende schooljaar. Wilt u reageren of hebt u aanvullingen? Stuur een mail naar meijeringjl@planet.nl of bel 0599-613985.