Ouders obs Westerschool Stadskanaal en Scholengroep OPRON slaan handen ineen

Ter Apel - Op 10 juli heeft de gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal besloten niet in te stemmen met de sluiting van de obs Westerschool in Stadskanaal op 1 augustus.

Dit betekent dat de school nog één schooljaar open blijft. Om er voor de kinderen, de ouders en het team van de school een goed schooljaar van te maken heeft Scholengroep OPRON met een delegatie van de ouders van de obs Westerschool in goede overeenstemming heldere afspraken gemaakt. Er is met de ouderdelegatie gesproken over de zelfstandige positie van de obs Westerschool voor het komende schooljaar, het toekomstperspectief, de inschrijving van leerlingen voor het volgende schooljaar, de groepsindeling en bezetting, de onderwijskwaliteit en de ondersteuning. In een brief zijn de overige ouders over de gemaakte afspraken geïnformeerd. Vanavond - maandag 17 juli - vindt er een ouderavond plaats waarin de gemaakte afspraken worden toegelicht. Ook kunnen de ouders dan kennismaken met de nieuwe directeur voor volgend schooljaar, Gert Hilbolling. De ouders zijn in de gelegenheid om de komende periode toekomstscenario’s voor de obs Westerschool te ontwikkelen en nader te onderzoeken. De gemeenteraad heeft aangegeven uiterlijk op 1 februari 2018 een antwoord te formuleren op de vraag of de gemeente de school in eigen beheer zou nemen. Mochten er geen concrete of haalbare scenario’s blijken te zijn, dan sluit de school alsnog per 1 augustus 2018. De bestuurder van Scholengroep OPRON, Jan Paul ten Brink, heeft toegezegd dat het bestuur van de scholengroep er in goede samenwerking met de ouders alles aan zal doen om op een goede wijze vóór de kinderen zorg te dragen voor een goed laatste schooljaar voor de obs Westerschool onder de vlag van Scholengroep OPRON.