Verkenner Borger presenteert bevindingen

Borger - Annouchka Ringers heeft de resultaten gepresenteerd van het onderzoek dat zij in opdracht van de gemeente Borger-Odoorn heeft uitgevoerd. Als ‘verkenner’ onderzocht Ringers hoe betrokken partijen in Borger het dorp nog beter op de kaart kunnen zetten.

Maandag presenteerde ze aan een volle zaal in Hotel Bieze haar belangrijkste conclusie: er is veel potentie en betrokkenheid, en om die optimaal te benutten is intensievere samenwerking nodig. De gemeente zou daar volgens Ringers in moeten faciliteren. Samenwerking Uit het onderzoek blijkt dat de betrokken partijen tevreden zijn over de stappen die al gezet zijn, zoals het nieuwe centrumplein. De werkgroep Borger Hunebedhoofdstad draagt met concrete plannen de identiteit van Borger uit, en ook veel andere partijen zetten zich met betrokkenheid in voor het dorp. Dat maakt echter ook dat de samenwerking extra aandacht vraagt. De wil is er, maar er wordt naar de gemeente gekeken om een helpende hand te bieden. Ondernemers benoemen daarnaast versnippering in hun contacten met de gemeente zelf als verbeterpunt. Gemeente Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn hebben met belangstelling en waardering kennisgenomen van het rapport. Burgemeester Jan Seton vindt dit hét moment om de samenwerking in Borger te intensiveren. “Het is goed om te zien dat er al heel veel heel goed gaat. De centrumvernieuwing heeft voor nieuw elan gezorgd, en met het culturele aanbod hebben we natuurlijk goud in handen.” De verbeterpunten aan het adres van de gemeente neemt hij ter harte. “In onze gemeentelijke procedures valt mogelijk winst te behalen, en we willen de communicatie met ondernemers overzichtelijker en sneller laten verlopen.” Ondersteunen De gemeente kan ondernemers ook ondersteunen in hun samenwerking. Dat kan bijvoorbeeld bij het opstellen van de jaarkalender, de activiteiten van werkgroep Borger Hunebedhoofdstad en een mogelijke Bedrijven Investeringszone (BIZ). Volgens Seton gaat de gemeente zich echter niet te nadrukkelijk bemoeien met de samenwerking tussen ondernemers onderling. “We kunnen ze helpen, maar ze moeten het toch echt zelf doen.” Opdracht Annouchka Ringers startte in februari met haar verkenning. Doel was om in kaart te brengen hoe betrokken partijen samen de identiteit van Borger kunnen versterken en de zichtbaarheid kunnen vergroten. De gemeente, dorpsbelangen, ondernemers(vereniging) en Hunzecommissie willen op deze manier de goede lijn doorzetten die is ingezet met de vernieuwing van Borger-centrum