Veiligheidscursus Auto te Water in Ter Apel

Ter Apel -  Ter gelegenheid van het 45 jarig jubileum van het zwembad Moekesgat heeft het zwembad met diverse sponsoren en Team Auto te Water gezocht naar mogelijkheden de deelname prijs drastisch te verlagen en dat is gelukt.

De deelname prijs is 12,50 euro per persoon.  Hiermee wil men deze cursus voor een groot publiek toegankelijk maken. Tenslotte komen jaarlijks nog steeds teveel mensen als gevolg van verdrinking na een auto te water om het leven. De cursus is van 10.30 tot 13.30 uur.