ChristenUnie en SP willen geld voor zorg behouden

Onstwedde - De ChristenUnie en de SP in Stadskanaal willen dat 1,4 miljoen euro voor het sociaal domein beschikbaar blijft. De gemeente Stadskanaal heeft dit bedrag over gehouden in 2016. Het geld was bestemd voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De partijen willen dat het overgebleven geld voor jeugd, werk en zorg beschikbaar blijft en niet in de algemene reserve terechtkomt. Dat laatste is het voorstel van het college van B&W. "Wij willen dat zorggeld naar de zorg gaat", aldus woordvoerder Machteld Luijken van de SP. "Wij hebben dit in 2014 ook gedaan en vinden dat dit wederom zo moet gebeuren", vult ChristenUnie-fractievoorzitter Bert van Beek aan. Om dit te bereiken zullen zij een voorstel indienen bij de behandeling van de jaarrekening op 10 juli. In dit amendement wordt voorgesteld het volledige resultaat toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. De partijen hopen op steun van de andere partijen in de gemeenteraad.