Vlagtwedde realiseert taakstelling huisvesting statushouders

Sellingen -  De gemeente Vlagtwedde heeft in de eerste helft van dit jaar 27 statushouders kunnen huisvesten. Daarmee is de achterstand in de taakstelling van 2016 ingehaald  én de taakstelling voor de eerste helft van 2017 gerealiseerd.

Ook is hiermee een voorschot genomen op de taakstelling voor de tweede helft van 2017. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor complimenten ontvangen van de provincie Groningen, de toezichthouder op de realisering van de taakstelling. Vanwege de achterstand in de realisering van de taakstelling over 2016 moesten er in de eerste helft van 2017 nog twaalf statushouders in de gemeente Vlagtwedde worden gehuisvest. Daarnaast moesten er volgens de taakstelling voor het eerste half jaar van 2017 dertien statushouders worden gehuisvest. Inmiddels heeft de gemeente dit jaar 27 statushouders gehuisvest en zodoende de taakstelling gerealiseerd. Over de rest van 2017 moeten nog acht statushouders in de gemeente Vlagtwedde gehuisvest worden. De Rijksoverheid bepaalt ieder half jaar het aantal statushouders dat gemeenten moeten huisvesten. Grotere gemeenten moeten meer statushouders huisvesten dan kleinere gemeenten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst deze statushouders toe aan gemeenten. De gemeente moet hen een passende woonruimte aanbieden en heeft daar gemiddeld twaalf weken de tijd voor. Voor woonruimte maakt de gemeente Vlagtwedde vooral gebruik van het woningaanbod van sociale huurwoningen van woningcorporatie Acantus en sinds vorig jaar ook van woningcorporatie Woonzorg.