Vervlogen tijden ... | De molen van Mussel

Stadskanaal - Deze week vertelt Jacco Pranger over de molen aan de Zandtangerweg in Mussel. De foto is gemaakt rond 1900.

door Jacco Pranger

De molen is in 1827 gebouwd in Peize en in 1866 verplaatst naar Eerste Exloermond. In 1869 is de molen verkast naar Mussel. De molen werd gekocht door Jan Kort, korenmolenaar uit de Horsten nabij Mussel. De vergunning om de molen op te bouwen in Mussel werd verleend in 1869. Tijdens een zware storm in december 1870 waaide de molen om, maar de molen werd herbouwd op dezelfde plaats aan de Zandtangerweg. De molen werd gebruikt voor het malen van koren. Van 1893 tot 1900 zien we een aantal molenaars voorbij komen die op de molen werkzaam waren. Onder meer R. Brinks, Jan Mulder, Harmannus Bakker en Jan Bruinco Wubs en vanaf 1900 Meeme Folkerts. Vanaf 1907 was de zoon van Meeme Folkerts Albert de molenaar van de molen. Tot 1943 bleef de molen in bedrijf en raakte na die tijd in verval. De molen werd verkocht voor 1000 gulden aan de gemeente Haren om daar weer te worden opgebouwd. De werkzaamheden op de molen zijn in de loop der jaren veranderd, omdat een elektromotor als hulpkracht was geplaatst. Vanaf 1940 had de molen al geen wieken meer en in 1943 verhuisde de molen in onderdelen naar Haren waar het in opslag is genomen. In 1947 kreeg molenmaker Wiertsema de opdracht om een bestek voor de herbouw van de molen te maken, maar van deze plannen kwam niets terecht. De molen is vervolgens in 1950 in onderdelen verkocht aan het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Het was één van de vijf standerd molens die in de provincie Groningen te vinden waren. Jacco Pranger heeft onder meer de Molendatabase geraadpleegd. U wilt reageren op het artikel? Bel Jacco Pranger, 06-21831002 of stuur een mail naar pranger@nieuwbuinen.com