Jaarrekening Aa en Hunze 2016: veel bereikt met inwoners, een positief financieel resultaat en een goedkeurende verklaring

GIETEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening 2016 met een positief resultaat van € 0,5 miljoen in concept vastgesteld.

De goede financiële positie van de gemeente heeft er mede voor gezorgd dat er in 2016, in samenwerking met inwoners en instellingen, diverse mooie resultaten zijn bereikt. De gemeente krijgt een goedkeurende accountantsverklaring.

Belangrijke stappen

Co Lambert, wethouder financiën, is zeer tevreden met de jaarrekening 2016: “De cijfers laten zien dat we een financieel gezonde gemeente zijn én blijven! We hebben niet stilgezeten, maar zijn op diverse terreinen actief geweest. Zo was 2016 het succesvolle themajaar ‘Ondernemend van Aa tot hunZe’, waarin vele activiteiten zijn georganiseerd met en voor ondernemers. Verder stonden onder andere de doorontwikkeling van het sociaal team, het bomenonderhoud, de centrumontwikkeling in Gieten, de pilot glasvezel en het maatschappelijk vastgoed centraal.”

Positieve ontwikkelingen grondexploitatie

Vanwege de verslechterde economische situatie vanaf 2008 bleef de kavelverkoop in Nooitgedacht achter bij de verwachtingen. In overleg met de accountant is daarom in 2013 een voorziening gevormd om de boekwaarde te verlagen. Door de aantrekkende economie zien we een stijgende verkoop van kavels en daarmee is deze voorziening niet meer nodig. Hierdoor kan een bedrag van € 1,7 miljoen via het rekeningresultaat worden toegevoegd aan de Algemene reserve van het grondbedrijf.

Rekeningresultaat

Het jaar 2016 wordt afgesloten met een netto positief resultaat van € 0,5 miljoen. Daarnaast zijn diverse projecten, die in 2016 zijn gestart, nog onder handen. Hierdoor wordt een bedrag van € 1,5 miljoen doorgeschoven naar 2017 voor de verdere uitvoering. En zoals aangegeven wordt er € 1,7 miljoen toegevoegd aan de Algemene reserve van het grondbedrijf.

Behandeling in de raad

In de raadsvergadering van 29 juni 2017 (aanvang 19.30 uur) behandelt de gemeenteraad de jaarrekening 2016.