Tip van de redactie | Slag om Vesting Bourtange

Stadskanaal - Tromgeroffel, bulderende kanonnen, knetterende musketten, hoornblazers, piekeniers en kampvuren van historische legers.

De Slag om Bourtange is een jaarlijks terugkerend evenement. De vesting wordt geheel teruggebracht naar het tijdsbeeld van de 80-jarige oorlog. De prachtig gereconstrueerde vestingwerken zijn het decor van een historisch spektakel van de eerste orde. In het jaar 1640 hebben de Spaanse troepen de vesting ingenomen, maar de Hollanders hebben plannen om de vesting weer in handen te krijgen. Of dit lukt? Dat kan het publiek van dichtbij meemaken op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juni. Naast de spectaculaire veldslagen rond de vesting, kan het dagelijkse leven uit die tijd worden bekeken. Van een authentiek kampement tot een markt uit die vervlogen tijd. De organisatie is in handen van de Stichting Vesting Bourtange ( SVB) en het Exercitie Peloton. Vanaf vrijdag 9 juni marcheren al militairen uit de 80-jarige oorlog in en om de Vesting Bourtange. Op zaterdag 10 juni en zondag 11 juni vinden vanaf 11.00 uur in de Vesting allerlei activiteiten plaats en zijn de bivakken open voor het publiek. Een kaartje kost 8,50 euro, kinderen betalen 4,50 euro. Jongens en meisjes tot zes jaar mogen gratis naar binnen.