Powerfield wil duurzame energie produceren bij Harpel

Ter Apel - Het college van de gemeente Vlagtwedde stelt de gemeenteraad voor de beleidsnotitie Zonneparken vast te stellen voor het grondgebied van de gemeente Vlagtwedde.

Reden hiervoor is het verzoek dat de gemeente heeft ontvangen van Powerfield Nederland B.V. om een grootschalig zonnepark in te richten aan de Vloeiveldweg bij Harpel. Powerfield wil bij Harpel ongeveer 100 hectare zonnepanelen neerleggen met daaromheen ongeveer 20 hectare bessenkwekerij. Door de plaatsing van zonnepanelen te combineren met bessenkwekerij heeft het plan een goede landschappelijke inpassing. Dit is een goed voorbeeld van invullen van het beoogde beleid van de gemeente. Er wordt duurzaam energie geproduceerd, de panelen zijn goed ingepast in het landschap en daarnaast creëert het ook werkgelegenheid. De gemeente Vlagtwedde heeft vanwege de urgentie van de aanvraag van Powerfield besloten om het vaststellen van het zonneparken beleid, voor het grondgebied van Vlagtwedde, naar voren te schuiven. Alleen op basis van een integraal gemeentelijk zonneparkenbeleid kan de provincie locaties los in het buitengebied aanwijzen. Omwonenden worden via een brief geïnformeerd en worden uitgenodigd voor een inloopavond in het dorpshuis voor verdere informatie. Zo bestaat er bijvoorbeeld de mogelijkheid om te participeren in het park. De gemeente staat achter de ontwikkeling van het plaatsen van zonnepanelen op daken, echter voor de energietransitie zijn ook zonneparken in het buitengebied nodig. De gemeente wil met initiatieven als deze haar steentje bijdragen in het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen.