Veel reuring op proefboerderij 't Kompas in Valthermond

Stadskanaal - InnovatieVeenkoloniën houdt donderdagmiddag 1 juni een bijeenkomst. Plaats van handeling is proefboerderij 't Kompas aan het Noorderdiep 211 in Valthermond.

Het affiche vermeldt onder (veel) meer masterclasses, proefveld bezoeken, bedrijfspresentaties en inspirerende sprekers. Zo is bijvoorbeeld Marc Calon aanwezig. De voorzitter van LTO Nederland geeft zijn visie op de actuele ontwikkelingen in de landbouw in Nederland en meer specifiek in de Veenkoloniën. Er wordt veel aandacht geschonken aan erfafspoeling en spoelplaatsen, spuittechnieken, energiebesparing en de inzet van groenbemesters. Ook wordt een veenkoloniaal aardappellied uitgevoerd. De onderwerpen van de masterclasses zijn aardappelmoeheid, rassenveredeling, drones en vergroeningsexperimenten. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via patty@innovatieveenkolonien.nl Kijk voor meer informatie op www.innovatieveenkolonien.nl