Inwonersbijeenkomst over veiligheidsgevoel in Ter Apel

ter apel - Eind vorig jaar zijn in Ter Apel verschillende maatregelen genomen om de overlast van een kleine groep asielzoekers terug te dringen.

Om van inwoners te horen hoe zij het effect van deze maatregelen en de veiligheid momenteel ervaren, houdt de gemeente Vlagtwedde op maandag 19 juni van 18.30 tot 20.30 uur een inwonersbijeenkomst in Dans- en Partycentrum Van den Berg in Ter Apel. Wie naar deze bijeenkomst wil, moet zich hiervoor opgeven. Aanmelden kan tot en met zondag 11 juni door een mail te sturen naar info@vlagtwedde.nl of door te bellen met de gemeente Vlagtwedde, 0599-320220. Met het oog op de organisatie vraagt de gemeente de volgende zaken aan te geven: per persoon naam- en adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Wie zich heeft aangemeld ontvangt een schriftelijke bevestiging. De bevestigingsbrief in combinatie met een geldig legitimatiebewijs is tevens het toegangsbewijs. De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor mensen die een bevestigingsbrief hebben ontvangen. Aanwezigen krijgen tijdens de bijeenkomst een terugkoppeling van Buurtsignaal en de gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de politie, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND), de Afdeling Vreemdelingenpolitie Immigratie en Mensenhandel (AVIM) en burgemeester en wethouders van Vlagtwedde. [caption id="attachment_58278" align="alignnone" width="280"]Foto: Gemeente Vlagtwedde Foto: Gemeente Vlagtwedde[/caption]