Onderzoek naar eenzaamheid en armoede in de gemeente Vlagtwedde

Ter Apel - Eind mei start CAB Onderzoek en Advies met een onderzoek naar eenzaamheid en armoede in de gemeente Vlagtwedde.

Aanleiding voor het onderzoek is een aangenomen motie van het CDA waarin zorgen worden geuit over deze problematiek. Met het onderzoek verwacht de gemeente in beeld te krijgen welke invloed eenzaamheid en armoede hebben op het sociaal functioneren van de doelgroep. Aan de hand van diepte-interviews gaat CAB Onderzoek en Advies in gesprek met vijftig personen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen inwoners die eenzaam zijn (25) en inwoners die in armoede leven (25). In de gesprekken krijgen de mensen, die steekproefsgewijs worden geselecteerd, uitgebreid de gelegenheid om hun verhaal te vertellen. Met tien mensen loopt CAB een dag mee om zo inzicht te krijgen in de leefwereld van mensen die in eenzaamheid of armoede leven. De resultaten van het onderzoek worden eind oktober verwacht.