Informatiebijeenkomst in de Spil over de dorpscoöperatie in Gasselternijveen

Ter Apel - In Gasselternijveen is een werkgroep met ondersteuning van CMO-Stamm actief, die de mogelijkheden onderzoekt om een Dorpscoöperatie op te richten.

De Nederlandse overheid wil graag dat burgers zoveel mogelijk onderling zelf regelen. Dat is het idee achter de participatiesamenleving. Daarvoor is het belangrijk dat voor burgers eigen initiatief loont. Een coöperatie kan een krachtbundeling worden. In Gasselternijveen heeft het dorp onlangs laten zien dat er iets mogelijk is. Voorbeelden zijn de heropening van de supermarkt door middel van crowdfunding en de opening van een sociale Huiskamer in de Spil, een dagopvang voor ‘kwetsbare’ ouderen. Op maandagavond 29 mei wil de werkgroep graag met de inwoners van Gasselternijveen en omliggende dorpen in gesprek gaan om ideeën te inventariseren en van gedachten te wisselen. De bijeenkomst in de Spil is van 17.00 tot 20.00 uur. Er staan soep en broodjes klaar.