Nieuwe politieke partij in Stadskanaal | Lokaal Betrokken

Stadskanaal - De gemeente Stadskanaal is een politieke groepering rijker: Lokaal Betrokken.

De notariële akte is getekend, de registratie van de naam bij het centraal stembureau van de gemeente Stadskanaal is vorige week geaccordeerd. Hiermee gaat Lokaal Betrokken voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Medeoprichter en lijsttrekker is Jur Mellies (50). Hij is thans fractievoorzitter van de eenmansfractie 'fractie Mellies' in de gemeenteraad van Stadskanaal. "Lokaal Betrokken behartigt de belangen van de inwoners van de gemeente Stadskanaal, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook", vertelt Mellies. "Lokaal Betrokken gaat voor een betrouwbare, toegankelijke overheid die de taal van de inwoners spreekt. Geworteld in de gemeenschap, kritisch maar opbouwend, open en transparant, maar vooral met beide benen op de grond." "Lokaal Betrokken’ wil zich vooral onderscheiden door meer inwoners te betrekken bij lokale kwesties", vervolgt Mellies. "We willen vooral veel informeren en de discussie op gang brengen. De discussie moet wat ons betreft zoveel mogelijk eerst buiten de raadzaal gevoerd worden – voor en door lokaal betrokken inwoners. Lokaal Betrokken is van mening dat het representatieve stelsel zoals die nu geldt zijn langste tijd wel heeft gehad. Het is tijd voor een herijking van de lokale democratie." De komende periode staat in het teken van het schrijven van het verkiezingsprogramma. Ook wordt actief gezocht naar lokaal betrokken kandidaten voor op de verkiezingslijst.