Bijeenkomst Ondernemersvereniging Musselkanaal over koopcentrum Musselkanaal

Ter Apel - De Ondernemersvereniging Musselkanaal houdt op woensdag 3 mei een bijeenkomst voor alle ondernemers uit het dorp in het kader van de integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal.

De bijeenkomst vindt om 20.00 uur plaats in De Gelegenheid in Musselkanaal. Spreker van de avond is Bert Broekhuis, die de meest actuele gegevens met betrekking tot het centrum van Musselkanaal toont uit het binnenkort te publiceren, provinciale koopstroomonderzoek: “Hoe gaat het eigenlijk met de winkels en wat vindt de consument ervan?” Eind 2016 heeft de provincie Groningen een substantieel bedrag beschikbaar gesteld, evenals de gemeente Stadskanaal en Woningcorporatie Lefier ten behoeve van de integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal. Deze ontwikkeling bestaat uit de pijlers wonen, economie, sociaal en collectieve ruimten. De deelnemende partijen zijn de gemeente Stadskanaal, Wooncorporatie Lefier, Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal en de Ondernemersvereniging Musselkanaal. Elke deelnemende partij is trekker van één van de pijlers. Alle pijlers versterken elkaar, om als geheel een goed, leefbaar Musselkanaal te zijn en ook te blijven voor de toekomst. De Ondernemersvereniging Musselkanaal is trekker van de pijler economie. "Als Ondernemersvereniging vinden we het van belang dat we alle ondernemers uit het dorp betrekken en hen mee laten denken over hoe we het koopcentrum zo aantrekkelijk mogelijk maken voor de bezoekers om in Musselkanaal te komen winkelen", vertelt woordvoerder Henk Leenders van de Ondernemersvereniging Musselkanaal. "Te denken valt aan het aanzien van de panden of hoe we ons als ondernemers beter in de markt zetten dan we nu al doen." Belangstellenden kunnen zich aanmelden via ovmsk@outlook.com