Nationale Herdenking 4 mei Aa en Hunze

GIETEN - Dit jaar wordt in een vijftal plaatsen binnen de gemeente Aa en Hunze een herdenking gehouden:

Anloo

Deze herdenking vindt eerder op de avond plaats dan de overige herdenkingen. Belangstellenden worden verzocht om 18.45 uur aanwezig te zijn bij het kruispunt van zandwegen in het Evertsbos. Zij worden opgevangen door leden van het Oranje Comité. Vandaar zal in een stille tocht worden gelopen naar het (nieuwe) oorlogsmonument, opgericht bij het onderduikershol. Daar volgt een kort welkomstwoord door mevrouw Buikema en een korte toespraak door wethouder de heer N.J.P. Lambert. Indien er behoefte is, is er gelegenheid voor nabestaanden en/of anderen om kort wat te zeggen. De taptoe zal worden verzorgd door trompettist de heer Enting. Vervolgens zal een stilte van 2 minuten in acht worden genomen. Daarna volgt de bloemlegging door achtereenvolgens wethouder de heer N.J.P. Lambert namens het gemeentebestuur, nabestaanden, Oranje Comité, scholen en anderen. Twee leerlingen van OBS Anloo zullen een gedicht voordragen. Als afsluiting wordt het Wilhelmus door leerlingen OBS Anloo o.l.v. de heer Enting gezongen.

Eext

Om 19.15 uur zal in de Nederlandse Hervormde Kerk een herdenkingsbijeenkomst worden gehouden. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Wethouder de heer H. Heijerman zal tijdens de bijeenkomst namens het gemeentebestuur een toespraak houden. Muziekvereniging Togido zal verschillende stukken Koraalmuziek ten gehore brengen. Leerlingen van OBS Prins Willem Alexander zullen gedichten voordragen. Door de aanwezigen zal tenslotte het Wilhelmus, onder leiding van Togido, gezongen worden. Na de plechtigheid in de kerk zal vanaf 19.50 uur de kerkklok luiden en kan een ieder vanaf de kerk in een stille tocht naar het gedenkmonument lopen. De stoet wordt voorafgegaan door een trommelslager. Voor het monument stellen de deelnemers zich op in een halve cirkel. Nadat de kerkklok 20.00 uur heeft geslagen, wordt 2 minuten stilte in acht genomen. Hierna slaat de klok één keer en zal de bloemlegging zogenaamd worden ‘aangeblazen’. Door het 4 mei comité wordt afgekondigd wie de bloemen gaan leggen. Het eerste bloemstuk wordt door wethouder de heer H. Heijerman namens het gemeentebestuur neergelegd en vervolgens is er voor iedereen de gelegenheid om hetzelfde te doen. Daarna volgt het zogenaamde ‘afblazen’ van de bloemlegging en daarmee is de herdenking ten einde.

Gasselternijveen

De PKN-kerk is als ‘open gebouw’ voor een ieder toegankelijk vanaf 18.30 uur. Vanaf 19.00 uur begint de plechtigheid met o.a. een lied gezongen door leerlingen van OBS J. Emmens en CDS ‘t Kompas, een toespraak door waarnemend burgemeester de heer J.Th. Hoekema en voordracht van gedichten door leerlingen van OBS J. Emmens en CDS ’t Kompas. Om ongeveer 19.25 uur is het vertrek van de stille tocht naar het monument. De Harmonie speelt gepaste muziek. Bij het monument is gelegenheid tot het leggen van bloemen door o.a. leerlingen van de basisscholen te Gasselternijveen in het kader van “Adopteer een Monument”, diverse instanties, het publiek en waarnemend burgemeester de heer J.Th. Hoekema namens het gemeentebestuur. Enkele leerlingen dragen gedichten voor en waarnemend burgemeester de heer J.Th. Hoekema zal nog een korte toespraak houden. Vervolgens wordt “The Last Post” gespeeld, waarna 2 minuten stilte in acht zal worden genomen. Als afsluiting van de herdenking wordt door De Harmonie het Wilhelmus gespeeld, dat meegezongen kan worden door het publiek. Belangstellenden zijn zowel welkom in de kerk als bij het monument, maar uiteraard ook voor deelname aan de stille tocht.

Gieten

Om 19.00 uur begint een herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk. Naast orgelspel door de heer Oomkes zal er een toespraak worden gehouden door pastor W.P. Kulk. De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door Gospelkoor Ferontes Charmata uit Gieten en door Iris Bom. Om ongeveer 19.30 uur begint de stille tocht naar de begraafplaats. Onderweg is er gelegenheid om bij het herdenkingsmonument op de Brink bloemen neer te leggen ter gedachtenis aan de oorlogsslachtoffers uit de eigen gemeente. Op de begraafplaats bij de graven van de omgekomen vliegtuigbemanning zullen alle oorlogsslachtoffers worden herdacht. Ook hier is er gelegenheid tot het leggen van bloemen. Op de begraafplaats zal een korte toespraak worden gehouden door wethouder de heer H.J. Dijkstra namens het gemeentebestuur Aa en Hunze. Verdere medewerking wordt verleend door mevrouw Moek-Rutgers. Om 20.00 uur zal een stilte van 2 minuten in acht worden genomen. Om 20.02 uur zal met “The Last Post” door trompettist de heer Ligtenbarg deze herdenking worden afgesloten. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen en/of voor deelname aan de stille tocht.

Rolde

Belangstellenden worden verzocht om uiterlijk 19.30 uur aanwezig te zijn bij de molen aan de Grote Brink in Rolde, waarna om 19.30 uur de stille tocht vertrekt naar het monument aan de Kerkbrink onder het luiden van de kerkklokken. Plaatsvervangend-raadsvoorzitter mevrouw A. Smit zal in deze stille tocht, voorafgegaan door een tromspeler, meelopen. Om 19.32 uur sluit een delegatie van leerlingen Jan Thiesschool aan. Om 19.40 uur uur aankomst stille tocht bij Kerkbrink, waar de Fanfare Euterpe koralen zal spelen. Daarna volgt een welkomstwoord door dhr. Tahalele. Vanaf 19.45 uur zullen leerlingen van de Jan Thiesschool bij het monument herdenkingsgedichten voordragen. Er zal een korte toespraak volgen. Om 19.58 uur zal het Taptoesignaal worden gespeeld waarna om 20.00 uur een stilte van 2 minuten in acht zal worden genomen. Daarna zal Muziekvereniging Euterpe het Wilhelmus spelen waarbij gelijktijdig de Nationale en de Roldervlag zullen worden gehesen. Vervolgens zullen er bij het monument bloemstukken worden gelegd door plaatsvervangend-raadsvoorzitter mevrouw A. Smit namens het gemeentebestuur, leerlingen van de Jan Thiesschool uit Rolde en anderen. Tijdens de bloemlegging zal Euterpe een aantal koralen spelen. Na afloop van deze plechtigheid wordt er vanaf 20.20 uur voor belangstellenden koffie/thee geserveerd in de Jacobuskerk.

Jaarthema-tekst 2017

Ieder jaar nodigt het Nationaal Comité 4 en 5 mei een auteur uit om een jaarthema-tekst te schrijven. Voor 2017 met jaarthema: “Geef vrijheid door” heeft auteur Arendo Joustra de tekst geschreven: De kracht van het persoonlijke verhaal. Meer op www.4en5mei.nl.