opening nieuwbouw COA in Ter Apel

TER APEL - Voor de officiële opening van de nieuwbouw van de opvanglocaties voor asielzoekers in Ter Apel was staatssecretaris Klaas Dijkhoff helaas verhinderd.

Maar ook met zijn plaatsvervanger Jan Kees Goet, directeur-generaal Vreemdelingenzaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie, werd de opening een hele gebeurtenis. Kinderen van Interschool, de basisschool op het COA-terrein, zongen onder begeleiding van Alex Vissering en Jean Paul Mensing in het Gronings een lied, waarna Goet samen met de twee schoolkinderen Sumayya en Sabe een gevelornament in de vorm van een wereldbol onthulde. Zo'n wereldbol prijkt nu op de muur van de sporthal van het asielcentrum, een tweede exemplaar is bij de opening afgelopen woensdag aan de gemeente Vlagtwedde voor het dorp Ter Apel aangeboden. Dit alles onder het motto 'Werelden komen samen in Ter Apel'. "Sober, maar humaan. Nieuwbouw zonder franje’, noemt voorzitter van het bestuur Gerard Bakker de duurzame nieuwbouw. “Er is een fantastische prestatie geleverd door BAM, die binnen de geraamde kosten en zonder vertragingen het ontwerp van architectenbureau De Zwarte Hond heeft gerealiseerd.” Bakker over de inzet van de COA-medewerkers bij de totstandkoming van deze nieuwbouw: "Niet in de laatste plaats wil ik ook de prestatie van onze eigen medewerkers noemen. Collega's van de unit Huisvesting hebben zich jarenlang ingezet voor deze nieuwbouw. In totaal een traject van ongeveer acht jaar. Het is ook hun prestatie dat de bouwers binnen het budget zijn gebleven. Steeds is in dit traject nauw samengewerkt met andere units van het COA en uiteraard met de opvangcollega's van Ter Apel zelf. Een geweldige prestatie." “Al twintig jaar begint voor vrijwel alle asielzoekers die naar Nederland komen hun asielprocedure hier in Ter Apel”, zegt Bakker. “Dit is mogelijk dankzij de duurzame relatie die wij hebben met de inwoners van de gemeente Vlagtwedde, met de gemeenteraad, het college en de burgemeester. “Deze ketenopvang is de grootste werkgever in de regio. In totaal kunnen er maximaal 2.000 asielzoekers worden opgevangen in Ter Apel.” Net als Bakker gaat ook directeur-generaal Jan-Kees Goet in op de goede samenwerking in Ter Apel tussen tal van partners, binnen en buiten de Vreemdelingenketen: “Een van de redenen dat wij bijvoorbeeld de hoge instroom aankonden was de samenwerking. Tussen het COA, de IND, de DT&V, de Kmar, AVIM, VluchtelingenWerk, de lokale gemeenschap en de gemeente.” “Deze COA-locatie laat zien dat de wereld van de asielzoekers niet bestaat uit losse eilandjes. Iets abstracts en internationaals als de migratiecrisis wordt hier in Ter Apel lokaal en tastbaar”, aldus Jan-Kees Goet. Goet hoopt dat de nieuwbouw onderdeel wordt van het streven om tijdens hoge instroom meer structuur en rust te kunnen genereren. “Daar zijn we het allemaal over eens!” Burgemeester Leontien Kompier van de gemeente Vlagtwedde: “Graag haal ik mijn voorganger oud-burgemeester (1986-2001) Herman Euverink aan, die hier ook aanwezig is. Hij zei mij net: ‘Dit is de beste deal die we ooit hebben kunnen sluiten’.” Evenals de andere sprekers benadrukt ook Kompier het grote belang van een goede samenwerking. “En, hoewel het soms moest worden teruggewonnen, het draagvlak.” Kompier spreekt haar waardering uit: “Voor het Rijk, dat de asielketen hier zo heeft uitgerold. En voor de mensen die hier werken. Het is een unieke samenwerking op een unieke locatie." Snel na de gunning in het najaar van 2014 startte BAM in april 2015 de nieuwbouw. Dit is gedaan in drie fases. In het najaar van 2015 werden de eerste ‘buurten’ en het eerste dienstengebouw opgeleverd. In mei 2016 volgde de tweede oplevering (de volgende twee buurten en meer dienstengebouwen). De gehele oplevering was in het najaar van 2016.