Gemeenteraad Vlagtwedde stemt in met nieuw- en verbouwplannen RSG Ter Apel

ter apel - De gemeenteraad van Vlagtwedde heeft vanavond tijdens de raadsvergadering ingestemd met de nieuw- en verbouwplannen voor RSG Ter Apel.

In de plannen wordt het monumentale deel van het gebouw, dat dateert uit 1922, gerestaureerd en gerenoveerd. De nieuw- en verbouw vraagt een investering van 12 miljoen euro. Wethouder Wietze Potze (onderwijs) is blij met het besluit van de gemeenteraad. “Deze investeringen in de huisvesting zijn een voorwaarde voor goed voorgezet onderwijs in Ter Apel in de toekomst. Het onderwijs verandert en dat stelt andere eisen aan de huisvesting. De nieuw- en verbouwplannen van de RSG dragen hieraan bij, maar zorgen ook voor een aantrekkelijke woonomgeving voor gezinnen.” Nieuw- en verbouwplannen In de plannen is gekozen voor een campusachtige opzet waarbij samenhangende vakken en profielen in een gebouwdeel zijn geplaatst. Dit vraagt deels verbouw en deels nieuwbouw. In de plannen wordt onder meer de gymzaal vernieuwd en krijgt de school een nieuw schoolplein dat ruimte biedt aan 1000 leerlingen. Ook gaat veel aandacht uit naar duurzaamheid, met onder meer het gebruik van aardwarmte en zonnepanelen. De hoofdingang komt aan de Stationsstraat te liggen. De gemeente zal zorgen voor een passende inrichting van de openbare ruimte in de directe omgeving. Herindeling Het besluit van de gemeenteraad zal, op grond van wet- en regelgeving rondom herindelingen, worden voorgelegd aan de toezichthouder bij de provincie Groningen.