College van burgemeester en wethouders wil meer defibrillatoren in de gemeente Stadskanaal

Ter Apel - Het college wil het aantal buitenkasten met Automatische Externe Defibrillator (AED) uitbreiden met zes.

In alle kernen in de gemeente moet een buitenkast met defibrillator komen. Daarmee kunnen vrijwilligers en hulpverleners snel optreden wanneer een inwoner wordt getroffen door een hartinfarct. Aanleiding voor het voorstel van het college is de motie in de raadsvergadering van 21 november 2016. De gemeenteraad vroeg het college met een plan te komen voor de uitbreiding van het aantal buitenkasten. Het plaatsen van de buitenkasten op geschikte locaties gebeurt in afstemming met Stichting Groningen Hart Veilig (SGHV). De SGHV draagt er zorg voor dat deze buitenkasten onderdeel worden van de zogenoemde zes minutenzones. Dat betekent dat bij een hartinfarct binnen zes minuten een AED beschikbaar moet zijn. Op dit moment zijn er – naast een aantal AED’s binnenin gemeentelijke gebouwen – twee buitenkasten in de gemeente. De aanschaf en het plaatsten van de AED’s kost 18.000 euro. Het college legt het voorstel op 10 april voor aan de gemeenteraad.