Actiecomité Ons Refaja overhandigt Vinger-aan-de-Pols

Stadskanaal - Het actiecomité Ons Refaja heeft samen met de SP een gouden Vinger-aan-de-pols overhandigd aan Marian Pinkster. Zij is manager bedrijfsvoering Chirurgie, SEH en Intensive Care van Treant Zorggroep.

Het beeldje werd uitgereikt om te laten zien dat de ontwikkelingen rondom het ziekenhuis nauwlettend in de gaten worden gehouden. Vorige maand werd bekend dat naar aanleiding van acties door inwoners van Stadskanaal de afdelingen verloskunde en spoedeisende hulp open blijven in het Refaja Ziekenhuis. "Zoals een patiënt onder controle blijft bij zijn arts, zodat die de vinger aan de pols kan houden, zo willen wij ook laten zien dat we blijvend betrokken zijn bij ons ziekenhuis", vertelt SP-statenlid Christiaan Serbanescu-Kele. Hij is één van de initiatiefnemers van Ons Refaja. "Mensen zijn lange tijd erg bezorgd geweest over het ziekenhuis en het bestuur van Treant Zorggroep heeft lang niks van zich laten horen. We hopen dat we hen zo duidelijk kunnen maken dat het Refaja een belangrijke rol speelt in Stadskanaal en verre omstreken en dat we een volwaardig en goed ziekenhuis willen houden. Als Treant Zorggroep weer overweegt om ons Refaja verder uit te kleden, dan komen we direct in actie." Het actiecomité Ons Refaja is opgericht tijdens een informatie- en actiebijeenkomst van de SP over het Refaja, toen al enige tijd berichten rondgingen dat de overkoepelende organisatie Treant Zorggroep de verloskunde, spoedeisende hulp en intensive care wilde overhevelen naar het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Bij die bijeenkomst waren zo’n 100 inwoners aanwezig, waarvan zich 50 spontaan aanmeldden voor het actiecomité.