TVM foundation doneert 5000 euro aan MFC de Spil in Gasselternijveen

Ter Apel - Anda Vonk-Eeftingh, werkzaam bij Multifunctioneel Centrum (MFC) de Spil heeft een cheque ontvangen ter waarde van 5000 euro van de TVM foundation.

Annetta de Vries-Tabak, bestuurslid van de TVM foundation, reikte de cheque uit. De donatie wordt gebruikt voor het inrichten van De Huiskamer en beweegtuin van de sociale dagopvang voor ouderen. "Uit onderzoek is gebleken dat het percentage mensen dat zich eenzaam voelt toeneemt naarmate ze ouder worden", vertelt Anda Vonk. "Van de 75- tot 85 jarigen voelt bijna 50% zich eenzaam. Verbindende factoren als de kerk, familieverbanden en sociale controle zijn steeds minder vanzelfsprekend. Dit zorgt er ook voor dat ouderen nauwelijks meer deelnemen aan het sociale en maatschappelijke leven, waardoor ze steeds verder van onze samenleving afraken. We willen dit doorbreken met een sociale dagopvang voor ouderen." "Tijdens de bouw van het MFC de Spil in 2014 is een ruimte voor dagbesteding ingericht", vervolgt Anda Vonk. "Het is een goede ruimte met een eigen keuken. Maar helaas ongemeubileerd. Er heeft eerder een zorgaanbieder dagopvang aangeboden, toen zij uit bedrijfseconomische oogpunt moest stoppen is ook de inventaris meegenomen. De donatie van TVM foundation kunnen we daarom erg goed gebruiken. Het wordt ingezet voor aanschaf van meubilair en inrichting gericht op de behoeften van ouderen. Daarnaast willen we ook een beweegtuin realiseren. Een tuin waar de ouderen naast genieten, ook gebruik kunnen maken van beweegtoestellen." "De sociale dagopvang heeft een preventief karakter", benadrukt Anda Vonk. "Het maakt de kans op prettig en verantwoord thuis blijven wonen mogelijk. Daarnaast levert het een positieve bijdrage aan de welzijnsbeleving van ouderen. De kracht van de sociale dagopvang ligt in de kleinschaligheid, het is laagdrempelig, het is dicht in de buurt – in de eigen omgeving, het heeft een informeel karakter en de locatie is bij veel ouderen al bekend. Een professional met ondersteuning van een aantal getrainde vrijwilligers, zorgen voor diverse activiteiten, zoals wandelen, boodschappen doen, koffie drinken, samen koken, beweging, spel (geheugentraining) en nog veel meer. Voor de sociale dagopvang is geen indicatie nodig. We hopen dat ouderen zich minder eenzaam gaan voelen en dat ze zich betrokken voelen bij de samenleving. We gaan daarom ook speciale gasten uitnodigen voor aan de koffietafel. Gasten zoals een buurtbewoner, een wijkagent, een huisarts, een bedrijf of een beweegcoach. Zij vertellen hun verhaal over de buurt, de wijk, activiteiten in het dorp en over hun persoonlijke levens- en werkervaring. Op deze wijze blijven de ouderen verbonden met het hier en nu." "Omdat het nog niet duidelijk is hoeveel ouderen gebruik gaan maken van de sociale dagopvang starten we eerst met een pilot. Er zijn vier dagdelen beschikbaar met de mogelijkheid van een warme maaltijd. Er kunnen maximaal 10 bezoekers deelnemen per dagdeel, meerdere dagdelen is mogelijk. De ouderenopvang is ook opgezet om de mantelzorg (tijdelijk) te ontlasten." Harm Rutgers, werkzaam bij TVM verzekeringen, heeft het project voorgedragen. "Een geweldig initiatief, dat naast de steeds toenemende zelfredzaamheid van ouderen een plaats biedt voor ontmoeting, gezelligheid en beweging", aldus Annetta de Vries-Tabak. De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan de TVM foundation. Leden/klanten die bij TVM verzekerd zijn kunnen een aanvraag doen bij de stichting. De stichting ondersteunt maatschappelijke initiatieven. Ook een project voorstellen aan de TVM foundation? Kijk voor meer informatie op www.tvmfoundation.nl