Vervlogen Tijden | De Hoofdstraat met Hotel Dopper in 1912

Stadskanaal - Jaap Meijering toont deze keer een aanzicht van Hotel Dopper in Stadskanaal zoals het er slechts drie jaar en 4 maanden heeft gestaan.

door Jaap Meijering Bovenstaande ansichtkaart toont een beeld zoals Hotel Dopper er na de heropening op 1 januari 1912 uit zag. Toenmalig eigenaar was de heer A. Smid, die in Bloemendaal het hotelvak had geleerd en het hotel in 1909 kocht van de heer E.J. Hardenberg. De reeds jaren bekende naam Hotel Dopper* bleef echter bestaan. Smid had na twee jaar al pech want in 1911 brandde het hotel geheel af. In allerijl werden de hotelgasten ondergebracht in de villa van Hiskes aan de Poststraat (de latere Tresaborg). Ook van de in het pand aanwezige Nutsbibliotheek kon niets meer worden gered . Smid ging echter niet bij de pakken neerzitten. Onder architectuur van J. Moolhuizen liet hij een geheel nieuw Hotel Dopper bouwen. Op de foto uit 1912 zien we rechts het oude stijlvolle pand van de toen reeds bekende banketbakker R. Drenth. Op het fietsenrek staat keurig geschreven: R. Drenth, brood, koek, banket (nu bakker Blom). Het nieuwe Hotel Dopper kreeg een uitbouw met balkon met een overkapping, waar onder de ingang. Naast het hotel het café Centrum van L.J. Wessels. Deze vroeg eind 1911 een vergunning aan voor een bioscoop bij Burgemeester en Wethouders in de gemeente Onstwedde. Van burgemeester Reijnders kreeg hij bericht dat dit werd geweigerd. Dat Wessels niet voor één gat was te vangen, bleek wel uit het feit dat hij onder de naam van Wessel’s Kinematograph een rijdende 'bioscope' aanschafte en daarmee in zalen in de regio onder meer 'De Ramp der Titanic' vertoonde op 2 maart 1913 in Café Reiling in Drouwenerveen en een paar maanden later in ’t Hotel Weemhof (later IJzeren Klap) in Musselkanaal. Maar Wessels was ook muzikant en zorgde tijdens die optredens mede voor entertainment en gaf kindervoorstellingen. Hij schafte daarom zelfs een draaimolen aan om deze evenementen luister bij te zetten. Waarom de iets verder aan de Hoofdstraat wonende Joh. Wolters in 1912 wel een gemeentelijke vergunning kreeg is onbekend. Wel was het deze Wolters die in Stadskanaal de eerste 'vaste bioscope' in zijn zaal had**. Iets verderop zijn op de foto nog juist de ramen in de voorgevel van de boerderij van J. Boswijk te zien. Deze boerderij werd in 1932 afgebroken. Op deze plaats bouwden in 1933 juwelier Bleker en kleermaker Kamstra hun nieuwe panden. Op 27 april 1915 woedde er weer een felle brand. Nu in het naast Hotel Dopper gelegen pand van café Wessels. De vlammen sloegen over naar het hotel en Hotel Dopper brandde voor de twééde keer in drie jaar geheel af. Eigenaar Smid zag er nu geen brood meer in en droeg de puinhopen over aan een commissie van acht Stadskanaalsters. Deze herbouwde het hotel en verhuurde het in 1921 aan H.J. Gorter, die het in 1923 kocht. * Hotel Dopper werd genoemd naar de eerste logementhouder Lucas Jacobs Dopper. (1826-1885). ** Het café met filmzaal van Wolters was destijds gevestigd tussen de groothandel van Tempel (later Kuipers) en het notariskantoor. U wilt reageren op het artikel? Bel Jaap Meijering ,0599-613985, of stuur een mail naar meijeringjl@planet.nl