Presentatie Mien Grunneger Leesbouk tijdens Westerwolder Landdag in Sellingen

Ter Apel - Aansluitend op de opening van de Westerwolder Landdag in Sellingen wordt op zaterdag 11 maart om 10.00 uur het Groningstalige kinderboekje 'Mien Grunneger Leesbouk' gepresenteerd.

Dit boekje is tot stand gekomen door enkele oud-cursisten Groninger Taal met medewerking van Stichting Folklore Wedde, Prins Bernhard Cultuurfonds, Huis van de Groninger Cultuur, Simone Baas Fotografie en de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde. Samenstellers zijn Jantje Oosterveld, Eika Kuiper, Fenny Nieuwenhuis en Meike Stedema. Het doel van het boekje is om het Gronings levendig te houden en dat kinderen hun moedertaal niet vergeten en door kunnen geven. Het boekje is geschikt voor de leerlingen van de basisscholen. U wilt een exemplaar bestellen? Stuur een mail naar m.s.stedema@kpnmail.nl