Landschapsbeheer Drenthe houdt cursus beschermen van weide- en akkervogels

Emmen - Landschapsbeheer Drenthe houdt op maandag 27 februari in Exloo een cursus over het opsporen en beschermen van weide- en akkervogelnesten.

De bijeenkomst in Het wapen van Exloo begint om 19.30 uur. De tweede bijeenkomst is dinsdag 7 maart. Jaarlijks zijn ongeveer 450 vrijwilligers in de weer om kuikens van bijvoorbeeld de tureluur, de wulp en de grutto een goede start te geven. Op terreinen van zo’n 700 boeren worden nesten opgespoord en beschermingsmaatregelen getroffen. Dankzij de inzet van de weidevogelbeschermers wordt het broedsucces van onder andere de kievit, grutto, scholekster, wulp en tureluur aantoonbaar verhoogd. Het vinden van nesten in het open veld is echter niet eenvoudig. Kennis van de biologie en het gedrag is een vereiste. Wilt u zich opgeven voor de cursus? Op de website www.lbdrenthe.nl kan een inschrijfformulier worden ingevuld. Deelname aan de cursus is gratis. U wilt meer informatie? Bel Jaap van Gorkum, 06-50744115.