Gemeente Aa en Hunze wordt proeftuin voor integrale ouderenzorg

Assen - De gemeente Aa en Hunze investeert 230.000 euro in een proeftuin van twee jaar voor integrale ouderenzorg.

Het gaat om een unieke combinatie van de methoden SamenOud bij drie huisartsen en het zorgprogramma Kwetsbare ouderen van Huisartsen Zorg Drenthe, die het merendeel van de huisartsen in Aa en Hunze gaat inzetten. Het doel van de integrale ouderenzorg is om de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen te vergroten. Vanwege de vergrijzing en het toenemend aantal ouderen dat langer zelfstandig thuis woont, is dit van groot belang. Langer zelfstandig Wethouder Harry Dijkstra: "Het beleid van de gemeente is er op gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Met deze proeftuin, waarbij samenwerking tussen (medische) zorg en welzijn centraal staat, zetten we twee methoden in waarmee we vroegtijdig kunnen signaleren en begeleiden. Zo voelen ouderen zich langer veilig thuis en levert dat meer leefplezier op." Monitoren Integrale ouderenzorg realiseert preventieve, proactieve en samenhangende zorg en begeleiding voor ouderen (ouder dan 75 jaar) die zelfstandig wonen. De inzet van SamenOud en de module van Huisartsen Zorg Drenthe in verschillende huisartsenpraktijken maakt het mogelijk om ervaringen te monitoren, delen en evalueren. De gemeente Aa en Hunze werkt hierbij samen met Impuls. Huisartsen maken bij de uitvoering van integrale ouderenzorg gebruik van de financiële middelen die het Zilveren Kruis beschikbaar stelt. De zorgorganisaties, waaronder Icare maken ook afspraken met het Zilveren Kruis. Aa en Hunze is de eerste gemeente waar beide modellen in samenhang worden opgepakt. Methoden De ouderen worden via een vragenlijst of door huisarts en zorgverleners benaderd. Doel is om de zorg- en welzijnsbehoeften in beeld te brengen. Op basis daarvan wordt de situatie van de oudere besproken in een team waarin de betrokken partijen zijn vertegenwoordigd. Afhankelijk van het profiel wordt bepaald welk teamlid zorg en dienstverlening biedt. Ouderen worden jaarlijks uitgenodigd om mee te blijven doen aan een zorgprogramma integrale ouderenzorg. Wat leveren de programma’s op? Ouderen zijn langer zelfredzaam, beleven meer welbevinden en leefplezier, de kwaliteit van de zorg is beter en het levert een kostenbesparing op.