Opening Longpunt Oost-Groningen in woonzorgcentrum Veenkade in Veendam

Ter Apel - Het Longfonds (voorheen Astma Fonds), Treant Zorggroep (ziekenhuislocatie Refaja) en het Ommelander Ziekenhuis Groningen openen op donderdag 16 februari het Longpunt Oost Groningen in Veendam.

Burgemeester Sipke Swierstra van Veendam verricht om 14.00 uur de officiële handeling. Het Longpunt is gehuisvest in woonzorgcentrum Veenkade van Zorggroep Meander in Veendam. Patiënten met een longziekte en hun partners kunnen zes keer per jaar terecht voor een informatieve themamiddag en het delen van ervaringen. Longpunt Oost Groningen is het derde Longpunt in Groningen. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Na de opening houden longarts dr. Roenhorst van Treant Zorggroep ziekenhuislocatie Refaja en longarts dr. Pieterman van het Ommelander Ziekenhuis Groningen een voordracht over ‘Ziektebeeld longaandoeningen, de kenmerken, verschillen en overeenkomsten’.