Nieuwe samenstelling Participatieraad Stadskanaal

Ter Apel - Sinds vier jaar is de Participatieraad Stadskanaal (PRS) actief.

De PRS wordt in een vroeg stadium betrokken bij gemeentelijke nota’s en plannen en geeft, gevraagd maar ook ongevraagd, adviezen aan het college over beleidsstukken in het sociaal domein zoals Wmo, Jeugdzorg en de Participatiewet. In de vergadering van 18 januari heeft Ton Scheerhoorn afscheid genomen als voorzitter van de PRS. Hij droeg het stokje na vier jaar met een warme handdruk over aan Siny Drent. Scheerhoorn blijft nog wel lid van de PRS. Een aantal leden stelde zich niet opnieuw ter beschikking voor de volgende termijn van vier jaar. Via een sollicitatieprocedure heeft de PRS een aantal nieuwe leden verwelkomd, waardoor de PRS weer op volle sterkte is.