Burgemeester Eric van Oosterhout: 'Leve de dorpen'

Stadskanaal - Aa en Hunze staat er in 2017 in alle opzichten goed voor. De gemeente lijkt veiliger dan ooit. Hoewel er altijd nog wel wat te wensen blijft, zien de 35 dorpen er prima verzorgd uit.

De financiën zijn op orde. De economie floreert in vrijwel alle bedrijfstakken. Het winddossier blijft de gemoederen bezighouden. En de raad en het college bedrijven op een fatsoenlijke manier politiek die van betekenis is voor inwoners. "We zien een belangrijke verandering ontstaan in de relatie tussen de inwoners van de dorpen en de gemeente", vertelt burgemeester Eric van Oosterhout tijdens zijn laatste nieuwjaarsbijeenkomst in Aa en Hunze. Hij wordt burgemeester van Emmen. De dorpen veranderen. Zo zijn er minder mensen en relatief meer ouderen. Dat geeft druk op de voorzieningen, zoals de scholen, de sportclubs en de supermarkten. Bovendien zijn onze inwoners in toenemende mate mobiel. Het feit dat de meeste mensen steeds meer mobiel zijn, betekent dat de afstand naar het grotere dorp of zelfs de stad steeds minder van belang is. Daarnaast voelen minder mensen zich betrokken bij het echte dorpse leven; de activiteiten in de vele dorpshuizen staan vaak onder druk. Het zijn sommige ouderen die hiervoor de prijs betalen, zeker als ze ook niet meer de beschikking hebben over een auto." "De ontwikkelingen in de dorpen leiden ook tot een andere houding tot de gemeente", vervolgt van Oosterhout. "Het lijkt erop dat de dorpen steeds beter in staat zijn om zelf invulling te geven aan het beleid. Zo gingen we in het afgelopen jaar met het ‘college bie ‘t pad’; in de gesprekken aan onze mooie ovale tafel kwamen tal van eigen dorpsplannen voorbij. Dat leidt tot een andere houding van de gemeente. We zullen ook in 2017 meer ruimte moeten bieden voor dit soort dorpsplannen. Het motto is ‘ja, mits’, in plaats van ‘nee, tenzij’. We zullen nog meer vertrouwen moeten geven aan burgers die het beste voor hebben met hun dorp. Daarbij moeten we ook durven loslaten; minder regels betekenen meer ruimte voor leuke ideeën. De gemeente is steeds minder de chef-kok of de butler; we zijn de goede meedenkende hulp in de dorpskeuken." "En dat gaat veel verder dan bewoners zelf de berm laten maaien en het betalen van een wipkip. Zo hebben we mooie voorbeelden van coöperaties; groepen inwoners die gezamenlijk een voorziening als een supermarkt in de benen houden. Maar ook in de zorg zijn veel voorbeelden te bedenken waarbij inwoners elkaar op allerlei manieren gaan helpen. De kracht van onze inwoners vormt daarbij het vertrekpunt. Wel zullen er nog meer verschillen tussen de dorpen ontstaan. De gemeente moet hierin een ondergrens bewaken en zorgen dat ook minder mondige burgers blijven meekomen. Dat is allemaal makkelijk gezegd. Het zal een proces worden van vallen en opstaan. Maar we beginnen niet op nul. In onze dorpen wonen veel verstandige mensen die met verstand mooie dingen voor de mensen maken. Ik heb daar alle vertrouwen in. Het jaar 2017 wordt daarom het ‘Jaar van de Dorpen’. Laten we samen de handschoen oppakken en kijken waar de kansen liggen. Het kan in onze mooie gemeente Aa en Hunze."