Juridische fusie Zorgpalet en Leveste Care een feit

Hoogeveen - Op 1 januari 2017 gaan de stichtingen Zorgpalet en Leveste Care over in de stichting Treant Care. Beide organisaties voor verpleeg- en ouderenzorg werkten al nauw samen binnen Treant Zorggroep. De voornaamste redenen voor de fusie zijn de landelijke ontwikkelingen op het gebied van verpleeg- en ouderenzorg en de verdere ontwikkeling van Treant Zorggroep. Voor cliënten van de locaties in en rond Hoogeveen en Emmen verandert er niets.

Landelijke ontwikkelingen dwingen zorgorganisaties zich te bezinnen op hun (regionale) positie en de samenstelling van het zorgaanbod. Beide care-organisaties zouden als zelfstandige stichtingen in de toekomst beperkter in staat zijn om een volwaardig zorgaanbod voor het verzorgingsgebied te leveren. Dat terwijl de zorgbehoefte in de regio juist toeneemt en de zorgvraag zwaarder wordt. Daarnaast zijn er voor cliënten weinig alternatieven in de directe nabijheid beschikbaar. Door een goede spreiding en concentratie van zorg over de locaties blijft zo een belangrijk zorgaanbod voor de regio behouden. Het samenvoegen van Leveste Care en Zorgpalet levert één care-organisatie op met een schaalgrootte, die ook in de toekomst kan concurreren wat betreft marktpositie, prijs en kwaliteitsverhoudingen en die kan voldoen aan de kwaliteitseisen.