Alle werkorganisaties Tinten Groep HKZ gecertificeerd

Assen - De Tinten Groep staat voor kwaliteit en is daarom continu bezig om de dienstverlening en de organisaties te verbeteren. Hierin is een belangrijk doel behaald. Alle werkorganisaties onder de paraplu van Tinten Welzijnsgroep zijn nu HKZ gecertificeerd.

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Met het HKZ-keurmerk wil de Tinten Groep laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door cliënten, professionals, de overheid en relevante stakeholders. Johan Brongers, directeur van Tinten Welzijnsgroep, is erg blij met het behaalde resultaat. “Met dit certificaat tonen we aan dat we continue onderzoeken hoe we onze dienstverlening en de organisatie kunnen verbeteren, dat we de klant centraal stellen, dat we betrouwbare gegevens over resultaten kunnen leveren en dat onze interne organisatie goed op orde is. Dit doen we natuurlijk niet alleen omdat wij dit als organisatie belangrijk vinden, maar vooral om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn.”