Gefeliciteerd | Tri Fysio in Ter Apel blijft Plus Praktijk

ter apel - Afgelopen vrijdag heeft Tri Fysio voor de derde keer de kwaliteitsaudit gehaald. Dit betekent dat zij zich nog steeds Plus Praktijk mogen blijven noemen.

Sinds 2012 is Tri Fysio een Plus Praktijk. Een Plus Praktijk is een fysiotherapiepraktijk die niet alleen voldoet aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaat zoals het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten en het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een Plus Praktijk zijn de goede bereikbaarheid, de langere openingstijden en de kortere wachttijden. In het team zijn verschillende specialisaties aanwezig zoals Manuele therapie, Oedeem fysiotherapie, Bekkenfysiotherapie, dry needling en medical taping. De praktijk is aangesloten bij het longnetwerk Emmen en omstreken, het Schouder Netwerk Groot Drenthe (SNGD), ClaudicatioNet, ParkinsonNet en bij de TOPgroep. Tri Fysio is een veelzijdige praktijk waar iedereen met zeer uiteenlopende klachten behandeld kan worden. Met het behalen van deze audit is het jaar 2016 mooi afgesloten. Dit jaar is een nieuwe bekkenfysiotherapeute, Stephanie Pors, aangetrokken en zijn er twee algemene fysiotherapeuten, Stefan van der Veen en Marlene Makulun bij gekomen. In januari 2017 komt kinderfysiotherapeute, Natalija Koroleva, het team versterken. Ellen Smit en Monique Boets-Hamstra, de praktijkeigenaren, geven aan trots te zijn op hun team en hopen op deze manier nog jaren door te kunnen gaan. Kijk voor meer informatie op www.trifysio.nl