Inwoners Stadskanaal kunnen ook blikafval gaan scheiden

Ter Apel - Vanaf 1 januari 2017 kunnen inwoners van de gemeente Stadskanaal ook blikafval gescheiden aanbieden.

Met de gescheiden inzameling van blik levert de gemeente een verdere bijdrage aan het recyclen van afval. In de speciale afvalzakken voor kunststof verpakkingen en drankenkartons kunnen inwoners ook het blikafval kwijt. Daarbij valt te denken aan frisdrankblikjes, groenteblikjes, maar ook kroonkurken. De gescheiden inzameling van blik is een gevolg van de nieuwe overeenkomst die de gemeente Stadskanaal is aangegaan met Attero Wijster. Omdat diverse inwoners aangaven ook blik gescheiden aan te willen bieden, had de gemeente die optie in de aanbesteding meegenomen.