Burgemeester Jan Seton plaatst rookmelders in wooncomplex Borgheere in Borger

Ter Apel - Jan Seton, burgemeester van gemeente Borger-Odoorn heeft onder grote belangstelling twee rookmelders opgehangen in een woning van wooncomplex Borgheere in Borger.

Deze actie is een pilot van een project van Woonzorg Nederland om de woongebouwen van deze woningcorporatie brandveiliger te maken. De woningcorporatie benaderde Brandweer Drenthe om het rookmelderproject samen op te pakken. Alle woningen in Borgheere zijn door de medewerkers van Woonzorg Nederland, Brandweer Drenthe en een vrijwilliger van de brandwondenstichting voorzien van meerdere koppelbare rookmelders. De bewoners zorgden voor een warm ontvangst. Vrijwel iedereen was aanwezig. De brandweer verzorgde eerst een presentatie over de mogelijkheden die je zélf hebt om brand te voorkomen, snel te ontdekken en wat je kunt doen bij brand. Vervolgens gingen de brandweermensen samen met de mensen van Woonzorg Nederland met de bewoners naar de woningen. Terwijl Woonzorg de rookmelders ophing, bood de brandweer een gratis brandveiligheidscheck aan. Veel branden kun je voorkomen, maar niet alle. Een snelle ontdekking van brand is dan noodzakelijk. De rookmelders die in de woningen zijn opgehangen zijn met elkaar gekoppeld. Dat betekent dat wanneer één rookmelder in alarm gaat, de andere ook het alarmsignaal geeft. Waar de brand ook is in huis: iedereen wordt zo tijdig gewaarschuwd. Goed hoorbare rookmelders in combinatie met gesloten deuren in huis zorgen voor een tijdige ontdekking en geven meer kans om veilig het pand te verlaten.