Onrust Nieuw Buinen is Erkend Verkooppunt vuurwerk

nieuw-buinen - Onrust Nieuw Buinen heeft met succes het programma afgelegd om zich Erkend Verkooppunt vuurwerk 2016 te mogen noemen.

Het programma bestaat uit een online opleiding met een afsluitend examen waarop de winkelmedewerkers worden getoetst op kennis over producten, regelgeving en veiligheidsadviezen rondom consumentenvuurwerk. "In 2015 is de Stichting VuurwerkCheck begonnen met diverse activiteiten om overlast en letsel rondom consumentenvuurwerk terug te dringen", vertelt Arno Engelkes van Onrust Nieuw-Buinen. "Naast directe voorlichting is een online lesprogramma voor verkoopmedewerkers van consumentenvuurwerk ontwikkeld met drie hoofdonderwerpen: productkennis, regelgeving en veiligheid. Dit lesprogramma wordt afgerond met een examen, waarbij de verkoopmedewerker een 100% score moet halen. Hierbij wordt een certificaat van bekwaamheid gehaald en krijgt het verkooppunt de officiële deursticker. De consument is hierdoor gegarandeerd van goed advies op het gebied van producten en veiligheid. Door het behalen van de erkenning is de consument bij Onrust Nieuw Buinen in goede handen." Dit jaar is er extra aandacht voor het terugdringen van oogletsel. Hiervoor wordt het gebruik van een vuurwerkbril voor iedereen die vuurwerk afsteekt of er buiten naar kijkt gepromoot. Het uiteindelijke doel is het uitbannen van oogletsel door consumentenvuurwerk. Stichting VuurwerkCheck werkt samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Veiligheid NL, Brandweer en de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. Samen met de Erkende Verkooppunten vuurwerk werken zij aan een veilige, feestelijke jaarwisseling. Door het behalen van de erkenning werkt ook Onrust Nieuw-Buinen hieraan mee.