Lezing Mari Smits over het ontstaan van landbouworganisaties

Ter Apel - Op woensdag 30 november houdt Mari Smits uit Lelystad, voor de leden van de Historische Vereniging Carspel Oderen en andere belangstellenden, een lezing over Het ontstaan van landbouworganisaties in Nederland en Drenthe.

De bijeenkomst in Ons Dorpshuis in Valthe begint om 20.00 uur. Een kaartje kost vijf euro, leden van de historische vereniging hebben gratis toegang. In 1896 werd de Nederlandsche Boerenbond opgericht. Hoewel deze bond vooral kleinere boeren aantrok uit de katholieke delen van Nederland en in de voormalige gemeente Odoorn nooit over enige aanhang beschikte, had deze oprichting ook invloed op het oostelijk deel van Drenthe. Overal werden dorpslandbouwverenigingen opgericht, die zich net als de boerenbonden elders in Nederland gingen toeleggen op het gezamenlijk aankopen van meststoffen en zaaigoed. Hoewel niet aangesloten bij de Nederlandse boerenbond, werd in de Veenkoloniën in 1897 de Noord-Nederlandsche Boerenbond De Eendracht opgericht die in 1903 opging in de Veenkoloniale Boerenbond. In dezelfde tijd probeerde het ‘deftige’ Drents Landbouwgenootschap aansluiting te vinden met de dorpslandbouwverenigingen, hetgeen in 1918 leidde tot een reorganisatie van het DLG. Dat daarmee de kloof met kleinere Drentse zandboeren nog niet helemaal was gedicht, bewijst de stormachtige opkomst in de jaren dertig van de Drentse Boerenbond, ook bekend onder de naam Landbouw en Maatschappij.