Paul Wijers nieuwe directeur van Stichting Promotie Westerwolde

Ter Apel - Paul Wijers is aangesteld als Directeur a.i. van Stichting Promotie Westerwolde (SPW). De stichting wil nog actiever en slagvaardiger opereren en Paul Wijers heeft de opdracht de organisatie hiervoor te optimaliseren en klaar te maken voor de toekomst.

Het bestuur van de Stichting Promotie Westerwolde heeft in een aantal vergaderingen gesproken over de rol van de SPW ten aanzien van de promotie van Westerwolde. De conclusie van deze vergaderingen is dat de SPW een (te) groot aantal verschillende activiteiten heeft en deze onvoldoende door de bestuursleden uitgevoerd konden worden. Bestuursleden zijn vrijwilligers en doen dit veelal naast ondernemerschap, een baan of andere taken. Er is behoefte vanuit de deelnemers en het bestuur van de stichting om slagvaardiger en actiever op te treden. Bovendien doen zich ontwikkelingen voor zoals de gemeentelijke herindeling en de toename van internetgebruik die vereisen dat de stichting klaar is voor de toekomst. Daarom heeft het bestuur van de Stichting Promotie Westerwolde Paul Wijers als directeur aangesteld, die als kwartiermaker de organisatie gaat optimaliseren. Door het bestuur zijn de lijnen uitgezet voor de toekomst en de directeur zal deze in goed overleg met de deelnemers en andere partijen gaan uitwerken. De promotionele activiteiten voor 2017 krijgen een extra impuls en worden momenteel voorbereid Paul Wijers (57) is afkomstig uit Dwingeloo en heeft een ruime ervaring in zowel diverse managementfuncties als in de toeristische sector. Hij gaat zijn functie parttime vervullen naast zijn werkzaamheden als lid van het Recreatie Expert Team en streekconsulent in Zuidoost Drenthe. Dit gebied sluit vrijwel naadloos aan op het gebied van Westerwolde. De Stichting Promotie Westerwolde is eind 2011 opgericht. De stichting speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van Recreatie & Toerisme in Westerwolde en het opzetten van de gezamenlijke marketing en promotie. Inmiddels heeft de stichting 100 deelnemers; voornamelijk ondernemers op het gebied van Recreatie & Toerisme uit de regio Westerwolde.