Nieuwe datum voor SIVO-festival en (deels) verhuizing naar Emmen

Ter Apel - Met een festival van vier dagen rond Pinksteren en een gedeeltelijke verhuizing naar Emmen ziet het bestuur van het Wereld Muziek- en Dansfestival SIVO in Odoorn voldoende aanknopingspunten om de komende periode verder te praten over een doorstart van het SIVO-festival in 2017.

Inmiddels zijn alle ontvangen reacties en suggesties besproken. Naast veel hartverwarmende mails kwamen vooral de laatste tijd nog enkele bruikbare ideeën binnen. Uit alle reacties bleek dat het SIVO gedachtegoed nog steeds levensvatbaar is. Vanuit de eigen vrijwilligersgroep zijn verschillende initiatieven gestart. Een aantal, vaak jonge mensen met een echt SIVO-hart, heeft aangegeven de kar organisatorisch mede te willen gaan trekken. Daarbij gesteund door een deel van de huidige ervaren bestuursleden. Daarnaast is er het initiatief van Jannet Westebring uit Emmen die in haar jeugdjaren in Odoorn opgroeide met het SIVO-festival. Tegenwoordig is ze als muziekliefhebber en als vrijwilliger bij muzikantenvereniging ‘Unplug and play’ druk doende met het organiseren en ondersteunen van allerlei evenementen in en om Emmen. Het hele plan staat of valt natuurlijk met daadwerkelijke (financiële) steun van overheden en de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers, niet alleen tijdens het festival, maar het hele jaar door. Het SIVO-bestuur hoopt op zeer korte termijn het licht definitief op groen te kunnen zetten.