Bestuurscommissies Drentsche Aa en De Hunze geïnstalleerd

Assen - EN HUNZE - In Drenthe werken we met vele partners samen aan het beleven, benutten en beschermen van de natuur in Drenthe. In 31 projectgebieden worden natuurdoelen slim verbonden met vrijetijdseconomie, landbouw en leefbaarheid.

Afgelopen week heeft gedeputeerde Henk Jumelet twee bestuurscommissies geïnstalleerd: één voor de Drentsche Aa en één voor De Hunze. De bestuurscommissies hebben als voornaamste taak om in goede samenhang met de omgeving en partners te werken aan de opgaven voor natuur, water, recreatie en landbouw in de beide gebieden. Gebiedscommissie Drentsche Aa De bestuurscommissie Drentsche Aa bestaat uit: onafhankelijk voorzitter Marco Out, Theun Wijbenga (namens Gemeente Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo), Ans van Wijk (Staatsbosbeheer), Lid van dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa’s, Aart Brinkman (melkveehouder in Ekehaar), Albert Velema (Drents Particulier Grondbezit) en Bert van Guldener (secretaris Prolander) Gebiedscommissie Hunze De bestuurscommissie Hunze bestaat uit: Onafhankelijk voorzitter Trynstje Slagman, Freek Buijtelaar (Gemeente Borger-Odoorn), Theun Wijbenga (Gemeente Tynaarlo), Henk Heijerman (Gemeente Aa en Hunze), Edwin Van Liempd (namens Het Drentse Landschap, de terreinbeherende organisaties en de Natuur en Milieufederatie Drenthe), Fien Heeringa (Waterschap Hunze en Aa’s), Hans Menting (LTO Noord), Henk Jumelet (Provincie Drenthe) en Frits Foekema (Secretaris Prolander) Meer informatie over het programma Natuurlijk Platteland en de 31 projectgebieden is te vinden op www.provincie.drenthe.nl/natuurlijkplatteland.