'Prioriteit in Stadskanaal ligt op werk, werk, werk'

Stadskanaal - Tijdens het werkbezoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal aan de wijk Stadskanaal-Noord heeft wethouder Johan Hamster van Financiën, Jeugd, Onderwijs en Participatie aan het einde van de bijeenkomst een indrukwekkende speech gehouden over het maken van keuzes in de komende tijd.

Op verzoek van redacteur Paul Abrahams van de leukste krant in de regio heeft Johan Hamster zijn speech op papier uitgeschreven. Voor de inwoners die niet aanwezig waren in Noordstee. Een monoloog over onder (veel) meer werk, werk, werk, bezuinigingen, een spoorverbinding naar Groningen, investeren in voorzieningen en nog veel meer ... "Bijna in elke wijk die we als college bezoeken, worden veel vragen gesteld over de staat van het onderhoud van 'groen en grijs'. En dat is terecht. Dat is een belangrijke taak voor de gemeente. Maar als gemeente houden we ons al lang niet alleen meer bezig met lantarenpalen, fietspaden en maai hoogte. Ook recent nog hebben we als gemeente er een aantal belangrijke taken bij gekregen, met name op het gebied van Jeugd, Zorg en Werk. In een tijd waarin het financieel wat krapper is vraagt dat keuzes en prioritering van het gemeentebestuur. We wonen in een gemeente die zo’n 50 jaren geleden een grote groei doormaakte. Met Philips kwamen hier heel veel mensen wonen. Heel veel voorzieningen stammen daarom ook uit die tijd: het theater en het ziekenhuis, maar ook scholen, wijkcentra en sportvoorzieningen, waaronder bijvoorbeeld de zwembaden. En de meeste van die zaken komen nu dus op het punt dat groot onderhoud, renovatie of vervanging reëel begint te worden. Nog niet zo lang geleden hebben we een onderzoek uit laten voeren naar de staat van onze voorzieningen. Daaruit kwam de conclusie naar voren dat als we alle voorzieningen op het huidige peil zouden willen houden, dat het een investering van 40 tot 80 miljoen euro zou vragen van de gemeente. Het zal u niet verbazen dat we dat nu op dit moment niet allemaal beschikbaar hebben. Want het zal u niet ontgaan zijn dat de gemeente dit hele decennium aan het bezuinigen is geweest. Voor 90 procent zijn we afhankelijk van geld van het rijk, en die heeft ook flink bezuinigd. Er is dus op nagenoeg alles waar dat mogelijk bleek geprobeerd te besparen. Daarbij hebben we wel altijd twee dingen proberen te onthouden. Ten eerste mogen bezuinigingen niet ten koste gaan van de kwetsbare inwoners die afhankelijk zijn van zorg en/of een gemeentelijk inkomen. Ten tweede hebben we het doel voor ogen om zo goed als het gaat voorzieningen in stand te houden. Jaarlijks 12,5 miljoen euro minder uitgeven En wellicht heeft u het gemerkt: er wordt iets minder gemaaid en gesnoeid, er zijn minder voorstellingen in het theater en de bibliotheek en het gemeentehuis zijn wat minder vaak geopend. Dit alles heeft er wel voor gezorgd dat we jaarlijks 12,5 miljoen euro minder uitgeven en dat nog steeds ieder kind hulp krijgt en iedere WMO-aanvraag beantwoord wordt. En ondanks al die ombuigingen zijn we ondertussen ook nog 'gewoon' blijven investeren. Want onze gemeente mag niet stil blijven staan en leeg gaan lopen. Zo hebben we bijvoorbeeld een prachtige MFA gebouwd in Stadskanaal-Noord, in Musselkanaal een nieuw dorpsplein en –centrum, in Onstwedde is De Bast tot stand gekomen en heel binnenkort starten we met de bouw van een nieuwe school aan de Acaciahage. Werk, werk, werk De komende jaren komen we dus voor keuzes te staan: welke zaken doen we wel en niet, en welke zaken beginnen we mee? Centra? Scholen? Treinstation? Buurtcentra? Gymzalen? Zwembaden? Als college hebben we prioriteiten proberen te stellen. Wij kiezen allereerst voor zaken die voor onze inwoners werk, werk, werk opleveren. In Oost-Groningen woont in 1 op de 4 huizen iemand die onder de participatiewet valt. Dat betekent dat mensen een (gedeeltelijk) inkomen van de gemeente krijgen, een arbeidsbeperking hebben of samen met de gemeente op zoek zijn naar werk. Voor al die mensen hebben we niet alleen de plicht om in een inkomen te voorzien, maar vooral ook de ambitie om deze mensen zo goed als het gaat mee te laten doen en de absolute wil om de kansen op werk te vergroten. En met die kansen op werk komt hopelijk ook een versterking van de sociaal economische structuur. Dat is onze topprioriteit. Waarom? In onze gemeente krijgt 1 op de 7 kinderen een vorm van jeugdhulp. Van een paar uurtjes ondersteuning aan ouders bij de opvoeding, tot aan kinderen die worden opgenomen voor behandeling in verband met bijvoorbeeld angsten of verslavingen. Van hulp aan kinderen in vechtscheidingssituaties tot aan kinderen die met justitie in aanraking zijn gekomen. En de zorg voor al die kinderen is tegenwoordig een verantwoordelijkheid voor ons als gemeente. En dus doen we dat. Veel tijd, energie en geld gaat zitten in de versterken van het netwerk om die kinderen heen. Zowel in mensen, relaties als in voorzieningen. Spoorverbinding Als we het hebben over werk, werk, werk denken wij ook aan het centrum van Stadskanaal. Als wij daar de leegstand zich door laten ontwikkelen en bezoekers wegblijven, zal dat uiteindelijk honderden banen kosten. Wij geloven ook dat de treinverbinding met Veendam een impuls aan ons gebied zal geven: economie volgt infrastructuur! We geloven ook dat een spoorverbinding met de Stad de afstand meer nog dan qua reistijd, vooral psychologisch kleiner zal maken. Stadskanaal wordt daarmee voor mensen interessanter om te (blijven) wonen en nieuwe bedrijvigheid te vestigen. Op een volgend prioriteitsniveau staan voorzieningen die een impuls aan onze leefbaarheid kunnen geven, zoals bijvoorbeeld Wijkontwikkeling in Maarswold. Op het derde niveau komen we aan het behoud van de overige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de openluchtbaden. Niet over één nacht ijs U begrijpt, we gaan niet over één nacht ijs. We proberen al onze verantwoordelijkheden en de ruim 300 diensten die we als gemeente leveren af te wegen en daarin de meest wijze besluiten te nemen. Dat vraagt in deze tijd van beperkte middelen om een bestuur dat keuzes durft te maken. Sommige dingen moeten, sommige dingen staan buiten kijf, en een aantal dingen vraagt om prioritering. Op 7 november zal de gemeenteraad haar licht laten schijnen over de keuzes die wij als college hebben voorgesteld. Ik hoop met dit stuk onze beweegredenen te hebben verhelderd."