Bezuinigingen RTV Noord: ondanks banenverlies onverminderde journalistieke ambitie

Stadskanaal - De bezuiniging bij RTV Noord leidt tot gedwongen ontslagen en versobering van het programma-aanbod. De journalistieke slagkracht en de ambitie om te groeien op digitale kanalen blijven overeind.

Dat staat in het reorganisatieplan van de omroep. Vanmiddag is het personeel geïnformeerd. De regionale omroep voor Groningen krijgt volgend jaar ruim één miljoen euro minder. Dat is elf procent van het budget. Daardoor gaan zes banen (3,68 fte) bij de ondersteunende diensten verloren en is er aanzienlijk minder budget voor incidentele journalistieke projecten. Versobering De bezuinigingen hebben ook gevolgen voor het programma-aanbod. De populaire televisie-kwis Klouk verdwijnt. Net als het radioprogramma Twij Deuntjes Veur Ain Cent, dat elke werkdag tussen 18.00 en 19.00 uur wordt uitgezonden. De weekendprogrammering op Radio Noord zal soberder van opzet worden. Radio-presentatoren worden zelf verantwoordelijk voor de technische realisatie van hun programma. Einde teletekst NoordText, de teletekst-service van RTV Noord, verdwijnt. De omroep gaat zich concentreren op (nieuwe) online kanalen. “Pijnlijk,” aldus directeur Gijs Lensink. “Maar bezuinigingen van deze omvang kunnen we niet zonder vervelende ingrepen oplossen. We maken een keuze voor de toekomst.” Slagkracht De omroep bezuinigt niet op de nieuwsredactie. Er komt zelfs meer ruimte voor nieuwsverslaggeving. “Het publiek verwacht steeds snellere berichtgeving van ons op steeds meer kanalen. De regionale journalistiek is de basis van ons bestaan. Dat vraagt eerder extra inzet van middelen,” aldus hoofdredacteur Mischa van den Berg. Hoge prijs Dat uitgangspunt heeft een prijs. Behalve de al genoemde maatregelen is er veel minder geld voor grote incidentele projecten zoals De Nacht van Noord, Het leukste dorp van Groningen, Delfsail en speciale programma’s rond de vakantie- en feestdagen. De budgetten die daarmee verdwijnen worden bijna helemaal gebruikt door freelancers. Het live volgen van grote nieuwsgebeurtenissen, zoals dreigende overstromingen, verkiezingen of aardbevingen, zal vaker via goedkopere online-kanalen worden gedaan. “Beslist niet ideaal. Maar nogmaals, deze bezuinigingsslag gaat niet ongemerkt voorbij. Het vet was al van de botten,” aldus Lensink. Verder wordt er bezuinigd op de huisvesting, de technische kosten en wordt de bedrijfskantine gesloten. Voorbereid RTV Noord heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om de efficiëncy te verhogen. Zo werken de verslaggevers volgens het camjo-principe. Ze verzorgen zelf beelden, audio en tekst. En de omroep is van drie radiostudio’s terug gegaan naar één. Daarnaast is het aantal gehuurde meters in de Mediacentrale met een derde teruggebracht. Rijksbeleid De bezuinigingen zijn het gevolg van het kabinetsbeleid. Vorige week is in Provinciale Staten een motie aangenomen waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen zich maximaal in te spannen voor RTV Noord. Het college en de directie van RTV Noord zijn in overleg over de ontstane situatie. De ondernemingsraad zal zo snel mogelijk advies uitbrengen over het bezuinigingsplan. Inhoudelijk kan de OR nog niet reageren. Eerst moet het plan tot in detail worden bestudeerd.