'De klant financieel zo veel mogelijk zorgen uit handen nemen'

Stadskanaal - Een lichamelijke of geestelijke beperking of het hebben van problematische schulden kan de oorzaak zijn dat iemand permanent of tijdelijk de eigen administratie niet kan verzorgen.

De kantonrechter kan dan een beschermingsbewindvoerder aanstellen om de financiën te beheren en beschermen. Regionale kennis over betrokken instanties en regelgeving is daarbij een absolute pré. In de regio Oost-Groningen en in de gemeente Aa en Hunze is Ellen Soppe, bewindvoerder van ZEKER Financiële Zorgverlening werkzaam. De financiële administratie geef je niet zomaar uit handen. Wederzijds vertrouwen is daarbij essentieel. Ellen Soppe, bewindvoerder van ZEKER Financiële Zorgverlening: "Ik controleer onder andere of een klant wel krijgt waar hij recht op heeft. Verder verzorg ik de belastingaangifte, doe ik verzoeken tot kwijtschelding en uiteraard zie ik er op toe dat er een balans is tussen inkomsten en uitgaven zodat het vermogen beschermd blijft. Bij problematische schulden heb ik ook de taak om de schulden in kaart te brengen, bij beslagleggingen zorgen dat er niet meer beslag wordt gelegd dan is toegestaan en indien mogelijk, worden de schulden betaald of wordt er gekeken naar de mogelijkheid van het saneren van de schulden. Maar ik vind het minstens zo belangrijk om persoonlijk betrokken te zijn en te weten wat er speelt. Oftewel, de klant financieel zo veel mogelijk zorgen uit handen nemen." Iedere gemeente bepaalt zelf hoe ze invulling geeft aan onder andere de Wmo. De voorliggende voorzieningen kunnen daardoor per gemeente verschillen. "Hiermee bekend zijn is dus noodzaak voor het optimaliseren van de inkomsten van mijn klanten", aldus Ellen Soppe. "Het is belangrijk om een goed netwerk van contactpersonen te hebben binnen de gemeente, GGZ en andere instanties. Als samenwerkingspartners kunnen we gezamenlijk zorgen dat problemen van klanten spoedig worden opgelost." Wilt u meer weten over de mogelijkheden van beschermingsbewind voor uzelf of iemand in uw omgeving? Vraag dan geheel vrijblijvend een gesprek aan met Ellen Soppe. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 085-7732256 of per e-mail ellen@zekerfz.nl Meer informatie over beschermingsbewind vindt u ook op www.zekerfz.nl