Lezing Bert Roossien over 'Vervoer in de Kanaalstreek'

Stadskanaal - Op zondag 2 oktober opent historicus Bert Roossien het activiteitenseizoen van het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal met een presentatie van foto’s uit het archief. Het thema is 'Vervoer in de Kanaalstreek en Westerwolde'.

Vervoer was in vroeger tijd vooral een zaak van schepen en trekschuiten. In de veenderijen was men van de scheepvaart afhankelijk voor de afvoer van de turf. Ook landbouwproducten en stukgoederen werden over water getransporteerd. Trekschuiten vervoerden tevens passagiers over vaste trajecten. Het reizen per schip was overigens veel comfortabeler dan over land. De wegen waren vaak in slechte staat, veelal nog onverhard en slecht onderhouden. Aan het einde van de negentiende eeuw werden de eerste lokale tramlijnen aangelegd (paarden- en stoomtractie) waardoor het vervoer over land toenam. Zo was het in 2012 bijvoorbeeld precies 100 jaar geleden dat de stoomtram 'Ol Graitje', de lijn Winschoten-Ter Apel van de NV Stoomtramweg Maatschappij Oostelijk Groningen, werd aangelegd die vele dorpen in Westerwolde ontsloot. Met de komst van de trein, de fiets en auto veranderde er veel. De kanalen verloren langzamerhand hun betekenis als belangrijke verkeersaders. De (vracht)auto had omstreeks 1960 het pleit gewonnen: verbreding van wegen en bruggen en demping van talloze kanalen en wijken waren het gevolg. Bert Roossien gaat aan de hand van oude foto’s de ontwikkeling illustreren. De voorstelling begint om 14.30 uur, de entree bedraagt drie euro, donateurs van het Streekhistorisch Centrum kunnen gratis naar binnen.