AZC Ter Apel houdt een open dag

ter apel - Op zaterdag 24 september wordt van 12.00 tot 16.00 uur een landelijke open azc dag gehouden.

Bijna 100 asielzoekerscentra in het land openen hun deuren om belangstellenden een indruk te geven van het wonen en werken op een azc. De landelijke open azc dag is een initiatief van het COA en VluchtelingenWerk Nederland. Omwonenden en andere belangstellenden worden uitgenodigd om kennis te maken met de bewoners. Ontmoeting staat centraal. Daarnaast vertellen organisaties die werkzaam zijn op een azc meer over hun werkzaamheden in de asielprocedure; het opvangen en begeleiden van (ex) asielzoekers. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Kinderen kunnen geschminkt worden, er wordt muziek gemaakt en er kunnen hapjes worden geproefd uit de landen van herkomst van bewoners. Vanaf de informatiemarkt start de begeleide rondleiding door de nieuwbouw. Meer informatie over de landelijke open dag is te vinden op www.openazc.nl