Aa en Hunze op zoek naar inwoners met creatieve ideeën

Ter Apel - De gemeente Aa en Hunze is weer op zoek naar inwoners met creatieve en innovatieve ideeën die bijdragen aan een prettige leefomgeving.

Na de succesvolle vorige twee edities van ‘Jouw idee, samen uitvoeren’ stelt het college wederom 40.000 euro beschikbaar. Plannen en ideeën die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een mooie en leefbare omgeving komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning. Vanaf woensdag 21 september kunnen ideeën voor het project 'Jullie Idee, samen uitvoeren' worden ingediend. "We weten dat er in onze dorpen veel ideeën leven om het dorp aantrekkelijker te maken", vertelt wethouder Henk Heijerman. "Dat willen we graag mede mogelijk maken. Inwoners bedenken daarvoor gezamenlijk een idee, de gemeente levert een financiële bijdrage en de inwoners voeren het uiteindelijk zelf uit. We hopen in deze ronde nog meer dorpen, inwoners en organisaties te enthousiasmeren." Met de nieuwe naam 'Jullie idee, samen uitvoeren' wil de gemeente uitstralen dat ze op zoek is naar ideeën waar inwoners samen de schouders onder willen zetten. Een commissie, bestaande uit vijf inwoners van Aa en Hunze, adviseert het college over de toekenning van de financiële bijdragen. De spelregels en het invulformulier staan op de gemeentelijke website www.aaenhunze.nl/jullieidee Plannen kunnen ingediend worden tot 21 december 2016. Op 7 april 2017 wordt bekend welke ideeën een financiële bijdrage ontvangen.