Senioren van Nu Westerwolde lid van FASv

Sellingen - Senioren van Nu Westerwolde (SvNW) sluit zich aan bij de Federatie van Algemene Ouderenverenigingen (FASv).

SvNW is de grootste seniorenvereniging in de regio. Tijdens een algemene ledenvergadering hebben de leden van SvNW massaal ingestemd met de toetreding tot de landelijke federatie FASv. Door dit lidmaatschap worden niet alleen plaatselijk, maar ook landelijke de belangen van senioren behartigd. Via de FASv zijn de leden tevens aangesloten bij de NVOG. Dit is de grote landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van gepensioneerden in de meest brede zin.