Dreumesuurtjes in Bibliotheek Ter Apel

Ter Apel - Ook na de zomer is er weer elke maand een dreumesuurtje in Bibliotheek Ter Apel. De dreumesuurtjes zijn gratis en vrij toegankelijk voor elke ouder, grootouder of oppas met jonge kinderen.

Het dreumesuurtje is een uurtje voor kinderen vanaf 1,5 jaar en hun ouders, grootouders of oppas. Tijdens dit uurtje wordt er voorgelezen, gezongen, gespeeld en geknutseld. De activiteiten zijn gericht op stimulering van de taalontwikkeling, de motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind. Elke maand staat een ander boek centraal. Bibliotheek Ter Apel organiseert elke maand op woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur een dreumesuurtje. Data in 2016: 7 september, 5 oktober, 9 november en 7 december.