Vervlogen tijden ... over de Poststraat in Stadskanaal

Ter Apel - Deze keer vertelt Jaap Meijering over een oud monumentaal pand aan de Poststraat in zijn woonplaats Stadskanaal.

door Jaap Meijering

Deze ansichtkaart is naar alle waarschijnlijkheid gemaakt in 1938. Ter gelegenheid van het feit dat Wilhelmina veertig jaar koningin was. De boom op de voorgrond is namelijk geheel (oranje?) versierd, terwijl op de achtergrond een groot spandoek tussen de bomenrij bij de Onstwedderweg hangt. Een feestelijke herdenking in die tijd. Wat ook een feestelijk feit mag worden genoemd, is dat er nog initiatieven worden genomen om een monumentaal herenhuis met pakhuis - in deze tijd - nog in oude stijl te renoveren. Dit betreft het statige pand Poststraat 26, rechts op de foto. Op een gevelsteen naast de voordeur staat vermeld 'P.A.K.1902 C.B'. Het pand werd gebouwd in 1902 door de echtelieden Pieter Ato Kuipers en Cornelia Brans. P.A. Kuipers oudste zoon uit het molenaarsgezin van 10 kinderen en zijn echtgenote. Kuipers begon hier op 32-jarige leeftijd een handel in koloniale- en grutterswaren, granen, meel, rijst, gort, peulvruchten en voederartikelen. In de beginjaren bezocht hij zijn klanten op een zogeheten 'velocipede', een fiets met groot en klein wiel. Zijn afnemers waren vooral de kruideniers en bakkers in de Veenkoloniën. Over de veelal onverharde grind- en zandwegen van toen was dit fietsen niet altijd een pretje en dienden ook vele afstanden lopend worden afgelegd. De goederen werden vervoerd met handkar, per trekschuit en later, met de bode met paard en wagen. Maar ook met de paardentram die indertijd voor de zaak langs liep langs het kanaal. Met burgemeester Van Beresteyn van Veendam en J.M.M Meihuizen Mzn. vormde Kuipers het drietal dat zich sterk maakte voor het behoud van deze paardentram en de exploitatie van de Oost Groninger Stoomtram. Per 1 januari 1935 zette zijn zoon Jan Pieter Kuipers de zaak voort. Hij benutte de voorletters van zijn vader als reclame met de slogan 'Pak aan kwaliteit'. In 1949 verhuisde Fa. J.P. Kuipers naar de Hoofdstraat en werd het pand overgenomen door Handelszaak Santing, die zijn groothandel in gedistilleerd, mineraalwater en wijnhandel in dit pand vestigde. J.H. Minholts nam het pand vervolgens over voor de verkoop van de sterk in opkomst zijnde centrale verwarmingsinstallaties. Door Fa. Linstra (Linzel en Straatman) werd dit bedrijf voortgezet. In de jaren tachtig van de vorige eeuw had Nieweg hier zijn taxibedrijf. Na die tijd is het pand behoorlijk verpauperd. Om het monumentale pand met pakhuis te redden voor de toekomst is er veel achterstallig onderhoud noodzakelijk. Gelukkig is het pand dit voorjaar verkocht en de huidige eigenaar wil trachten het zo veel mogelijk in oude staat terug te brengen. Stadskanaal mag trots zijn met initiatiefnemers, die deze historische panden van de ondergang willen en kunnen redden. Naast het pand (juist zichtbaar) staat nog de boerderij die werd gebouwd door O.A. Maarsingh. De laatste bewoner was landbouwer B.J. Westen. Nadat deze was vertrokken naar Nieuw-Buinen werd het gebruikt als jeugdhonk voor de rooms-katholieke jongeren. De boerderij is in 1970 afgebroken. Op deze plaats bouwde Podgorski zijn showroom voor occasions, daarna vervolgens occasion auto Beikes, het Rotancentrum, Meubelcentrum LEM en is het nu actief in gebruik door sportcentrum Fit Plaza. In het huis met het puntdak woonden onder meer de familie Maarsingh en ook kleermaker H. Stavast. Het huis op de achtergrond staat naast de Onstwedderweg. U wilt reageren op het artikel? U heeft aanvullingen? Bel Jaap Meijering (0599-613985) of stuur een mail naar meijeringjl@planet.nl